Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Visand 10.XII 13

Visand 10.XII 13

Petufinantsvood  välismajandussektorist Ime kombel vähenevad: EP 2013 Q3 maksebilanss

Muide nt* väitel liikmesriikide eelarvelaekumised kaotavat maksupettuste tõttu üle triljoni aastas -kusjuures lõviosa sellest just hargmaiste äriühingute nn hübriid-finants instrumentidega mittelegaalsetes hägusloogilistes skeemitustes (finantskriis 2008 algas muide sub-priimadest finantsinstrumentidest) – ja seda eriti parajasti ELi legaalselt loksuvates sub-kvaliteetsetes kahtepidi-mittemaksustamise mehhanismide keskkondades – ja et nii Komisjon kui ka Nõukogu on asunud vastavaid legaalseid mutreid hoolega pingutama juba mitu aastat tagasi ning 2015 loodavad sellega lõplikult maha saada kogu EL ulatuses.

Kahtlane küll – sest nt kogu EL28 rakursist mikroskoopilises Eestis on korporatsioonide kasumite maksustus väga hägusloogiliselt/mitteratsionaalselt keerukalt omapärane ja selle mikro-kompleksuse tõttu meie kehtiv legaalne 0-kasumimaks (võiks öelda kapitalitulude rahvuslikult ebaõiglasel kõlvatu rahvusvaheline maksukonkurentsi maksuparadiis) võib aga Komisjonil tüütult „märkamatuks jääda“ ( arvestades ka Komisjon-Liikmesriigid süsteemi kommunikatsiooni mürasid  – vt nt***ja) ning siis meil midagi pettuste osas ei pruugi 2015 muutudagi ja praegune jätkusuutmatu dis-funktsionaalne maksusüsteem*** jääb edasi lähitulevikus meie rahvuslikku majandust laastama ning jätkusuutlikkust mutileerima.

Kuid mingi Ime läbi siiski näib nt** andmetel et viimase aastaksese perioodil (viimatise nelja kvartali 12 kuu) jooksu on meie asjad hakanud paranema vähemalt piiritaha pettustega seotud hübriid finantsvoogude mahtude vähenemisel. Nt selle viimase perioodi (kuni Q3 2013) kogu „muud- ja otse-investeeringud“ (sisaldavad hübriidselt ka laenude andmist) kodumaisest majandusest piiritaha olid ainult miljardi euro mahus või nii (s.o vähemasti sada eurot hõivatu kohta kuus) – kusjuures nt aastakese varem ulatusid ligemale kahe miljardini või nii. Seega normaalse kasumimaksu puhul oleks viimatise 12 kuu jooksul eelarvelaekumisi tulnud meil oma paarsada miljonit lisaks – ehk niipalju lisaks nagu parajasti meie rahvuslik hõivatud töövägi maksab riigieelarvesse.

P.S.: Nagu meie RM Ligi hiljuti õigesti märkis siis meie Põhiseadus maksuseadusi ei luba referendumile panna (väga õigesti sest (a) nagu RMgi ütles et isegi tema ei tahaks heameelega mingeid makse maksta (b) rahval pole vähematki aimu moodsatest makroküberneetilistest maksustamise- ja ümberjaotuse optimum-mehhanismidest  (isegi Jääkeldrites mitte): seega jääb aga ka rahvuslik järelvalve maksustamise seadusandluse asjus nõrgaks Riigikogu üle – ning see võib veelgi enam maksusüsteemi korruptiivselt rikkurite poole kreenida ning nende vastu rahvas veelgi enam paksu verd produtseerida.

Kas ei peaks Meie PSis siiski midagi ümber formuleerima nt et: „Et Eesti rahvas on ainult piiratud ulatuses/osaluses/kompetentsis riigi järelvalvaja**** ning mitte kogu võimutäiuse kandja – seega kas peaks rahval Põhiseaduslik õigus olema Komisjonilt/Nõukogult ning ECBlt nõuda vastutustundelist liikmesriikide maksustamismehhanismide harmoneerimist koos vastavate valitsusväliste rahvuslike tõerääkimise mehhanismide implementeerimisega (nt parajasti näib et Komisjonil on kujutlus et Eestis on kehtiv kasumimaks 21% ning nt EP** jätab ilmselt eksitavalt ECB piisavalt teavitamata aktuaalsetest anomaalsetest finantsvoogude  väljavoolust  – rääkimata sellest et ka EP ise ei prognoosi taolisi üliolulisi makrovoogusid jne).

 

*) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/com(2013)814_en.pdf

**) http://www.eestipank.ee/kalender/2013-aasta-iii-kvartali-maksebilansi-ja-rahvusvahelise-investeerimispositsiooni-statistika-koos-06122013

***) https://uloennuste.wordpress.com/2013/07/25/koening-wageneri-filigraansemaid-teoreeme-kapitalitulude-suboptimaalse-maksustamise-kahjulikkusest/

ja

http://www.ies.ee/iesp/No11/articles/08_Ulo_Ennuste.pdf

****) http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2007/hurwicz_lecture.pdf

Advertisements

December 10, 2013 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: