Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Kiri 31.II 14

Hea Sofistlik Virve Rüüt,

kahjuks teadusloogilises mõistes Teie küsimused meievahelistes säutsudes (vt Lisa) on „mõttetud“ nt kirjutate:

„Konkreetselt paluks Teil täpselt kirjeldada “kasumite maksustamata piiri taha slikerdamist”. Mis kasumid, kelle kasumid, kui palju, kes slikerdab ja kuidas? Ma ei saa asja üle otsustada enne, kui mul on täpne teave.“

Taevane arm – EP Statistikas on avalikult tosinate kaupa laudlinade suuruseid tabeleid just nende andmetega – kuid loomulikult finantsstatistikale omaselt ei vasta Teie rangetele nõuetele et peab olema „täpne teave“ – seega objektiivne nii tabelite sisuliste struktuuride kui ka nendesse paigutatud mõõtmistulemuste  seisukohalt a) sest rahvuslike „täpsete“ majandusandmete puhul ei piirdu hädad mitte ainult suure dimensionaalsuse needusega vaid ka veelgi enam mitmet laadi moraaliriskidega (labaselt öeldes moonutuste ja pettustega – vt nt aktuaalselt The Economist 1.II 14*) b) tõepoolest nt metoodikalised moonutused EP statistikas võrreldes nt ESA tabelitega et laenud loetakse muude investeeringute hulka – mis aga reaalmajanduslikult ei pruugi sisulises mõttes olla investeeringud (nt Mereste 2003 järgi) ja seega mõlema allika andmed on erinevad c) või veelgi hullem lugu et nt EP rahvusvahelises investeerimispositsioonis on Eestist tehtud otseinvesteeringuid kõige suuremas mahus tehtud parajasti Küprosele (1,4 … miljardit) kuid teatavasti rahvusvahelist finantsekspertide väitel selle riigiga seotud summade puhul tuleb arvestada vähemasti veerandise pettusriskiga c) kumma statistika andmeid ma teile täpselt peaks esitama või mõlema mingit metasünteesi – vaat see sõltub sellest et milliseid teoreetilisi kontseptsioone kavatsete evolutsiooniliste prognooside tegemiseks kasutada või milliseid nende sünteese ja milliseid indikaatori kasutama lõpptulemuse hindamiseks kas heaolu koos Gini indeksiga või aitab GDP kasvutempost lõpmatuseni :=).

Kokkuvõttes ilma suurte kvantifitseeritud mudeliteta ning nendega opereerivate sõltumatuite ja dokroritasemel koordineeritud meeskondatadeta Teie hammas nendele andmetele ilmselt peale ei hakka.

Edasi täiesti ekslikult väidate:

„Kahjuks ei ole ma veendunud, et just Teil on õigus. Kui Eestis majanduslikult toimuks selline allakäik, mida kirjeldate, siis räägiks sellest meie majanduseliit ja majandusjuhid. MITTE POLIITIKUD. Eesti on nii vaba maa, et kellegi suu ei ole suletud.“

On avalik saladus et a) parteide tagatubades on nukatohtrid kokku leppinud et millest võib avalikult rääkida ja millest mitte – et igal juhul jääda/pääseda võimu juurde – nt 0-kasumimaksu rahvuslikult destruktiivsest toimest ei iitsatust koalitsiooni ega opositsiooni parteide poolt b) kui keegi kuskil vingub/iniseb  – siis broilerite e-pataljonid tõmbavad p…a kaskaadid peale :=). Või värske näide: 22.I 14 EP lükkas kalevi alla Eesti 2013 kolmanda kvartali Maksebilansi finantskonto analüüsi Raporti.

Väga õigesti vihjate:

„Samuti ei arva ma, et teie poolt kirjeldatud tendentside täheldamise korral oleks nad hävitavalt olulise toimega. Majanduses on alati mitmeid tendentse, oluline on lõpptulemus.“

Teil on täieline õigus nii väita – kui te lõpptulemust juhtuksite prognoosima teaduspõhiselt ja mitte populistlike dogmadega ning pseoudokriteerimiteta  ja mõistaksite et igal juhu lõpptulemuse hinnang jääb tõenäosuslikuks – nagu on tõenäosuslikud ühe või teise tendentsi ehk indikaatori taseme hävitavad toimed mitte ainult otse lõpptulemusele vaid ka sünergiliselt interaktsioonides teiste komplementaarsete indikaatoritega – sõltuvalt muidugi kasutavast teooriast.

Krugman’likult nt: a) indikaatorite duaal (riigirahandus korras, majandusaktiivsuse kasvutempo suhthea) kindlasti ei tekita animaalsetes finantsagentides** destruktiivset käitumist isegi arvestades nende näitude suhtsuurt moraaliriski (riigirahanduse all mõeldakse ainul valitsuse rahandust koos välisgrantidega ning rahvuslike varade müümisega välisomanikele jne) b) aga anomaalne duaal (kapitali ja tööjõu pagemine kodumaisest majandusest) vastupidi viib neid paaniliselt eeskätt investeeringuid kärpima nt kriisis kogu kapitalimahutus kukkus kaks kolmandikku (SA tabel RAAo14 järgi – mis mistahes lõpptulemusele destruktiivne sest vähendab rahvusliku majanduse potentsiaal ja seega ka heaolu jätkusuutlikkust)  – mis veelgi hullem – viib võimurid ja politikaanid statistikaid liigmanipuleerima ja elektoraadi kõrvade vahele vaenuseemneid külvama heaoluriikide rahvaste vastu jne.

Muideks akad Varblane olla rahvusvahelises pressis väitnud umbes et „Krugman ei saa mitte millestki aru“ – tõepoolest – Nobelistid arutlevad üldiselt arvukate heterogeensete indikaatorite sünergiliste interaktsioonide kontekstis – mis jääb täiesi mõistmatuks ainult selektiivselt valitud paari „edunäitaja“ dogmaga jahujale.

Muide Krugman’il on NYTs ülepäeva paar blogisäutsu ja kõik tõenduspõhiste mudelite alusel – ning üldiselt sadade toetavate kommidega.

*) http://www.economist.com/news/science-and-technology/21595401-be-creative-it-helps-cheat-mwahahahahttp://www.economist.com/news/science-and-technology/21595401-be-creative-it-helps-cheat-mwahahaha

**) http://www.ft.com/intl/cms/s/0/8509f80a-81ee-11e3-87d5-00144feab7de.html?siteedition=intl#axzz2rxZSSmFy

LISA – PM 30. I 14 kommid Herkel’i Arvamusele

Virve Rüüt 30.01.2014 16:28

Lugupeetud Ülo Ennuste, ma arvan, et me kõik siin püüame suuremat selgust saada. Ma küsisin Teilt kui erudeeritud majandusinimeselt. Sest loomulikult ei valda ma majandusse puutuvaid fakte.
Muide viimasel ajal olen ennast kurssi viinud asjadega, mille vastu varem huvi ei tundnud, SKT arvutamine ja EL riikide vastavad tabelid, konkurentsivõime IMD tabelid jm.

Mina ei ole EESTI RIIGI VASTU, nagu minu hämmastuseks paljud siin, ka seetõttu tahan täpsemalt teada. Täpsemalt teada, see võiks ju ka Teie poolt aktsepteeritav olla.

-0    +0

Ülo Ennuste 30.01.2014 11:21

Vabaerakonna makroteadmuse moraaliriskid: PM 29.1 14 lk 12

Väga palju kogu vabaerakondlikust kreedost on ilmselt öeldud tekstilõiguga:
„Eesti objektiivsed edunäitajad on paremad kui meie subjektiivne olukorrahinnang. Kuid see pole midagi, millega end lohutada.“

Väga õige – et sellega ei saa end lohutada – sest parajasti Eesti objektiivsed (riigi poolt vaegpoliitreguleeritud) allkäigunäitajad (suhtsuur investeeringute ja hõive langus kriisis, parajasti tööjõu pagemine, kasumite maksustamata piiritaha slikerdamine, majandusliku ebavõrdsuse süvenemine, meie võimurite/poliitikute moraaliriskiline kehkenpüksitamine meid tagastamatult abistavate liikmesriikide ees jne) on sotsiaalküberneetiliselt palju õudsemad kui meie subjektiivne (talupojatarkusega riigialamate) olukorrahinnang. Või mida sisulist näitab heaolu mõistes üldse nt GDP/pc juurdekasvutempo (ehk kodumaise majandusaktiivsuse tempo kui oluline osa GDP mahust slikerdatakse piiritaha mitmete petunimetuste alusel?
Sest meie terve mõistusega talupojatarkusest jääb ikkagi vajaka et vähegi mõista moodsa teaduspõhise demokraatliku sotsiaalse turumajanduse liidu finants-fiskaal-mehhanismide funktsioneerimist ning evolutsiooni (nt ESM nt Euroopa Semester või rahvusvahelise investeerimispositsiooni ning maksebilansi) olemusi. Ja muide mida peegeldavad administratiivsed statistikad on kaugel objektiivsusest (nt Eesti rahvusvahelises otseinvesteeringute positsioonis on EP Statistika järgi esikohal Küpros ligemale kolmandikuga (http://statistika.eestipank.ee/?lng=et#listMenu/1803/treeMenu/MAKSEBIL_JA_INVPOS/146) – rahvusvaheliselt tuntud asjatundjatele selle poolest et finantsnäitude puhul tuleb arvestada paarikümneprotsendilise moraaliriski veaga :=).

Ja talupojatarkuseliselt positsioonilt lähtudes (või kui palju seda üldse ka Juku-Kallel on keda on viidatud teksti autorlusega seoses – või ka ühel osundatud endisel kõrgel riigiametnikul (kelle nime varjatakse sest see võib mõned hääled valimistel vähemaks võtta) täiesti ekslikult sotsiaalküberneetilisest spektrist väidetakse:

„Meie poliitika suurimad karid on seotud ülemäärase tsentraliseerimise ning põhjendamatute piirangutega, mis seatakse demokraatia toimimisele (sic! samas maksustamata kasumid slikerdatakse piiramatult Maarjamaalt välja ilma igasudu tsentraalse reguleerimiseta, üe). … Kuid Eesti demokraatial on veel küljes üks süsteemihäda. Nimetagem seda filtrite puudumiseks. … Viimase filtrina peatab mõne ulja algatuse president (sic! taevane arm – just tuli Riigikogust (Sõerd) uljas algatus täiesti teadustühiselt massimeediat vahutama – et hargmaised pangad paeavad Maarjamaal heategevuslikult hakkama annetuste korras ise oma arvestuslikke õiglasi kasumimakse transfeerima nt eesti sportlastele jne – kas taoline utoopiline uljus ei saaks juba Riigikogulaste endi poolt ära summutatud – nii nagu õpetab küberneetiliste mehhanismide tõerääkimise teooria või ka Krugman moraaliriski terminites – et poliitikud justkui ikka peaks ise vastutama oma populistlike hämade poolt rahvuslikult kaela tõmmatud kannatuste eest ja seda mitte kolmekümneks aastaks salastama, üe).
Väga õigesti lõpetab teksti lause:
„Kuid millal jõutakse selleni, et mõista, millist demoraliseerivat ja segadusttekitavat mõju see avaldab?“
(sic! kaasa arvatud seesamune teadmusvaegne tekst – millist hämavahtu massimeedias jälle ülesse kütab – muideks – sotsiaalsete mehhanismide optimaalse disaini teooriates on taoliste küsimuste range mõistmiseni jõutud juba pool sajandit tagasi ning rakendatud nt ESM ja Euroopa Semestri mehhanismides ning eeskätt EL Komisjoni teadusraportites (vt nt:
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/qr_euro_area/2013/pdf/qrea4_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/2013_05_03_stat_annex_en.pdf
https://uloennuste.wordpress.com/2014/01/19/comment/ )

P:S:

a) institutsioone/mehhanisme ja instrumente Rahvuslike Majanduste efektiivseks teaduspõhiseks projitseerimiseks/reguleerimiseks on siiski sotsiaal-küberajastul rohkem kui Ilma suunamiseks talupoja tarkusest

b) mis veelgi olulisem on see et missugune institutsionaalne strateegia prognoosijärgselt valida – kas minimimeerida võimalike eelseisvate aktuaalsete tõendus/teadus põhiste rahvuslike kannatuste tõenäosust (nt nagu “Exodos” ja/või divergents jne) – või – maksimeerida utoopiliste kõhutundeliste uljaste vabamõttelennuliste rahvuslike igavese majanduskasvu uskumuste jätkusuutlikkuse tõenäsust – või nt hägusloosungit – võrdsete eurooplaste hulgas igavesti parimateks :=)

 

Virve Rüüt 30.01.2014 15:02

Eesti objektiivsed allkäigunäitajad on sotsiaalküberneetiliselt palju õudsemad kui meie subjektiivne olukorrahinnang:
– suhtsuur investeeringute ja hõive langus
– tööjõu pagemine
– kasumite maksustamata piiritaha slikerdamine
– majandusliku ebavõrdsuse süvenemine
– võimurite/poliitikute moraaliriskiline kehkenpüksitamine meid tagastamatult abistavate liikmesriikide ees
—————–
Kahjuks ei ole ma veendunud, et just Teil on õigus. Kui Eestis majanduslikult toimuks selline allakäik, mida kirjeldate, siis räägiks sellest meie majanduseliit ja majandusjuhid. MITTE POLIITIKUD. Eesti on nii vaba maa, et kellegi suu ei ole suletud.

Samuti ei arva ma, et teie poolt kirjeldatud tendentside täheldamise korral oleks nad hävitavalt olulise toimega. Majanduses on alati mitmeid tendentse, oluline on lõpptulemus.

Konkreetselt paluks Teil täpselt kirjeldada “kasumite maksustamata piiri taha slikerdamist”. Mis kasumid, kelle kasumid, kui palju, kes slikerdab ja kuidas? Ma ei saa asja üle otsustada enne, kui mul on täpne teave.

Samalt IP-aadressilt on siin varem kommenteerinud ka Virve Rüüt(14:37 30.01).

-3    +3

Ülo Ennuste 30.01.2014 16:18

kuhu ja millal olen kohustud Tema Majesteettinna V:R ette ilmuma täpset raportit esitama

Samalt IP-aadressilt on siin varem kommenteerinud ka Ülo Ennuste(11:21 30.01).

-0

Advertisements

January 31, 2014 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: