Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Liiga palju Õnne …

Liiga Palju Õnne, Tarkust ja Finantse Maarjamaal

**********************************

Tõepoolest – parajasti vähemalt Maarjamaa Administratiivses Teadmusruumis:

Et Finantse ja Mammonat üleliia seda osundab nt ametlik EP Statistika nn rahvusvahelise investeerimispositsiooni tabel:               http://statistika.eestipank.ee/?lng=et#listMenu/814/treeMenu/MAKSEBIL_JA_INVPOS/146               millest eeskätt kerge näha meie residentide finantside üleliiasust – sest nt käesoleva aasta algusel oli piiritaha veel säilinud ligemale 22 miljardit eurot meie residentide investeeringuid (ligemale poolteist tosinat tuhandet pc (elaniku kohta) ja säilinud selles mõttes et maksebilansi statistika järgi on piiritaha slikerdatud palju suuremas mahus investeeringute nimetuse all – üleliia kindla peale!). Samast on näha ka välisinvestorite investeeringute üleliigsus Maarjamaale parajasti 30 miljardi ulatuses: asi on selles et eks nad tahavad siit head tooki saada ning seega meie GNI mahtu ülemäära vähendada võrreldes GDP mahuga – ja – nüüd nii ongi et nt soomlastel (kes pidid parajasti viletsasti edenema) on suurpäraselt GNI > GDP – meil aga teatavasti „edukama arengu“ juures vastupidi kehvemat GDP>GNI – vt http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee3_en.pdf

Lisaks sellele oli Eesti 2013 välisilma netolaenuandja nii EP maksebilansi järgi kui ka ESA andmetel (kuigi erineva mahuga)

Et Tarkust ning Teadmust meil rahvuslikult üleliia  – seda on kerge näha ja seletada kohe mitmest administratiivsest rakursist. Nt kuidas siis meid on õnnistatud ülemääraste välisinvesteeringutega – aga ikka selle pärast et meie oleme rakendanud Gräzin’iku eriti nutikalt targa eriti rahvusvaheliselt suure konkurentsieelisega 0-kasumimaksu süsteemi mis nagu tarkuse magnetiga tõmbab kohale ja vähemtargematest liikmesriikidest ära välisinvestoreid – seda eriti suure moraaliriskiga investorite näol kes ka siin sageli tegelevad  suuresti rämpsGDP produtseerimisega (nt kasumite transiidi kaudu et pesta kasumid siin  maksuvabaks, või eralennuki/auto soodsamaks ülalpidamiseks kohaliku lihtmaksumaksja kulul jne – vt: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/gdp_and_beyond/introduction)  kui ka sahkerdavad üleliia kasumeid Maarjamaa GDPst piiritaha nn „muude investeeringute“ petuterminite all. Veelgi rohkem liigtarkust kiirgab parajasti meie eurokandidaatide avaldustest – erandlikult kõik nad tahavad minna Brüsselisse et sealseid küberneetikaasjalisi eksperte õpetada et kuidas optimeerida ja harmoneerida majandusliidu kõrgemaid hierarhilisi kompleksseid  maksumehhanisme ning ka kuidas subsidiaarselt tõhustada lokaalseid hõõgpirnide väljakeeramisi demokraatlikult  – ja seda kõike oma kaasasündinud naturaalsest tarkusest ilma igasugu teoreetilise Krugman’istliku jamata ja tegelikult isegi parajasti asjakohase teadusministrigi olemasoluta :=)

Et  Õnne/Vabadust üleliia selles pole kahtlustki (vaatamata sellele et Õnn ei peituvat rahas) sest eks just kodumaistest kodanikukohustustest vabalt väljarändaminegi ole suur õnn isegi valitseva peavoolu massimeedia järgi, rääkimata sellest et vaesust meie riigis võimud ümber ei jaotata (et las majanduslik ebavõrdsus õnnelikult süveneb edasi sest bulgaarlased ja rumeenlased ning lätlased on ju veelgi närusemas olukorras, et rahvas on võimu kandja on õnn, ning sõnavabaduse juurde kuulub ka luulude avaliku levitamise õnnelik vabadus kohe vabakondlikultki jne (nt EL Parlamendi nominentidelt loosungeid täielikult teadusvabalt seinast seina: alates „maksud kaotada“ vähemat ühe kandidaadi poolt – kuigi taoline kuulutamine on PS pr 106-ga mõttega räiges riives, või kuni Riigikogulane Sõedr õnnelikult jutlustab et hargmaised pangad peaks kasumimakse hakkama maksma vabatahtlikult heategevusena nt spordi toetamisena jne). Eriti suur õnn näib aga parajasti olevat ka IKT alal aga tegeleda ministeeriumides moraaliriski vabalt nt reaalse Maarjamaa miljonilise+  elanikkonna täiendamisega – imaginaarse ca kümne miljonilise? mitteresidentse e-residendiga – koos sellega kaasnevate võimalike suhkrutrahvi taoliste rahvusvaheliste jamade rahvuslikult endale kaela tõmbamisega :==). Õnn on kindlasti ka selles et kandidaatidel ei ole vaja tunda mingit muret koostööst ei teadusega ega ka omavahel ja loomulikult ka karta mingit sohitegemist :=)

Moraal – Liigsustest Pääsemiseks Teaduspõhiselt Suurte Narratiividega:

Esiteks – nii liigsete välismaiste investeeringute steriliseerimiseks ja tegeliku majandusliku ebavõrduse leevendamiseks – süsteemselt üritada praegune kõlvatu rahvuslikult regresseeruv maksusüsteem disainida progresseeruvaks – eeskätt taastada täisbaasiline standardne kasumimaks ning kärpida korporatsioonide tööjõumakse hõive taastamiseks kriisieelsele tasemele (vt viiteid:    https://uloennuste.wordpress.com/2014/03/29/nbnbnb/ – vt viiteid lõpus)

Teiseks – edendada kõigi rahvuslike sotsiaal-majanduslike koordineerivate asjaliste kooperatiivsust ärgitavaid korruptsioonivavu mehhanisme kõikidel juhtimishierarhia tasemetel (nt Journal of Institutional Economics / Volume 10 / Issue 02 / June 2014, pp 197-230 DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1744137413000374 (About DOI), Published online: 23 December 2013 ja nt vt ka Amazon.com:

 Kolmandaks – optimeerida Maarjamaa Rahvusliku Teadmusstruktuuri kvaliteedi kujundamise mehhanisme eeskätt teadusloogilises mõttes tõerääkimise stimuleerimiseks ning eksitava poliitpopulismi talitsemiseks (vt nt kirjandust selle kohta uurimuse http://www.ies.ee/iesp/No4/Ennuste.pdf  viidetest).

Head EL Päeva!

Advertisements

May 9, 2014 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: