Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Huvitav EP ülevaade?

Huvitav-huvitav – Eesti Panga ülevaadete esitlus 9. mai 2014:

Eesti rahapoliitika ja majandus:
10 aastat Euroopa Liidus

Tõepoolest huvitav et selles ülevaates valikuliselt puudub nii finantspoliitika käsitlus täielikult nii välissektoris nagu maksebilanss kui ka rahvusvaheline investeerimispositsioon* – kui ka puudub kodumaises sektoris ülevaade finantsvaradest lausa kõigis kodumaise majanduse tegevusaladel.

Veelgi huvitavam et ülevaatesse on eeskätt valitud indikaatorid mis ei ole otseselt mõõdetavad vaid arvestuslikud ning seega vähemusaldusväärsed nt: SKT nn ostujõu valuutas (PPS) mis nt hindab üldiselt Eesti SKT mahu jooksevhindadest kolmandiku võrra kõrgemaks ning samas võrreldava Soome SKT oluliselt madalamaks jne (peab lisama et majandusteoreetilisel PPS on üsna ligikaudne hinnang mis üldse ei sobi dünaamilisteks käsitlusteks ja nt EL Komisjon seda indikaatorit väldib* – küll võib hästi sobida politikaan-populismile manipuleerimiseks.

Kahetsusväärselt tuleb mainida et juba aastaid Komisjon rahvuslikes majandusanalüüsides ei sea enam esiplaanile GDP indikaatoreid** vaid nt Euroopa Semestri mehhanismis seda tüüpi näitajatest hoopiski GNI ja NNI – kuid nendest olulisemaks viimastel aastatel peetakse heterodokselt majandusteoreetiliselt rahvuslike sotsiaalsete turumajanduste kriteriaalsete näitudena mitmeid GPI*** (tõelise progressi) indeksi versioone nagu AIC (aktuaalne individuaalne tarbimine) ning mitmeid majandusliku ebavõrdsuse (nii elanike rühmiti kui piirkonniti: mida üha enam tuleks meie asjalistele dotseerida kui väljarände ärgitajat) ning vaesusriski mitmetahulisi näite + rahvuslike sotsiaal-majanduse mehhanismide disainide optimeeritust ja teadmusstruktuuride kvaliteeti komplekselt.
*) http://statistika.eestipank.ee/?lng=et#listMenu/814/treeMenu/MAKSEBIL_JA_INVPOS/146
**) http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee3_en.pdf
***) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/gdp_and_beyond/introduction ja nt https://uloennuste.wordpress.com/2013/12/

 

P.S.: huvitav on ka see et nt tänaseks on isegi avalikkusele administratiivselt teadustatud et Eesti SKT esimeses kvartalis 2014 langes (http://www.stat.ee/72496) – samas selles üllitises on jõutud SKT kvartaalprofiili uuringutega ainult 2012 aasta lõpuni – justkui arvelaudade peal käib EPs uurimistegevus?

 

 

Advertisements

May 11, 2014 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: