Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Krugman’i jälgedes kiigates EU liikmesriikide GDP 2014 Q1 juurdekasvu temposid

Krugman on tõenduspõhiselt korduvalt väitnud et makroökonoomiliste näitude langust tuleb tõsisemalt arvestada kui nende tõusu ja veelgi tõsisemalt taoliste languste möödanikujuuri ning ühtlasi erinevate indikaatorite olulisuse dünaamikat*
Tõepoolest – sest teoreetiliselt rahvuslike majanduste suurte agregaatide olekute olulisemad muudud tulenevad eeskätt möödaniku struktuursetest majanduspoliitikatest ning möödanikus jõustatud sotsiaal-mehhanismide disainidest – ja – alles siis mõnevõrra ka „soojast talvest“** või „soomlaste viletsast olukorrast“ ehk ekspordi välisnõudluse kahanemisest: nimelt taoline kahanemine võib samuti olla suuresti tingitud meie kodumaise toodangu kvaliteedi langusest seoses sellega et 2007-10 kriisis katastroofiliselt langesid meil tegelikud investeeringud kodumaistesse põhivahenditesse/tehnilisse progressi – teadusest rääkimata (nt parajasti teadusministrit sisuliselt pole meil üldse olemas; nagu pole ka olemas analüütikuid tasemel kes suudaksid/julgeksid taibata meie kodumaisest majandusest toimuvat üdini kõlvatut finantsvoogude piiritaha sahkerdamist mitmete petunimetuste all – seda isegi mitte EPs*** – rääkimata tööjõu anomaalse väljarännu kõdundavast mõjust rahvusliku jätkusuutlikkuse tõenäosusele).
Krugman’likku makroökonoomilise käsitluse vajadust tuleks meil eriti silmas pidada paari tunnikese pärast kui Eurostat avaldab tabeli 2014 Q1 GDP indeksitest. Seejuures ei tohiks ära unustada et üldiselt on need indeksid üsna ligikaudsed sest on tuletatud arvestuslike deflaatorite abil mis põhiliselt tuginevad väga ligikaudselt hinnatavatel inflatsiooninäitudel: nt Eurostatis parajasti need näidud ei sisalda elamispinna turuhindade muute jne. Seega parema ülevaate saamiseks sellest tabelist tuleks vähemalt komakohad ära koondada ning meeles pidada et mida väiksemad on liikmesriikide GDP pc mahud – seda petlikumad on liikmesriikide võrdlemise rakursist nende juurde kasvu/kahanemise tempod absoluutmahtude mõistes. Veelgi olulisem et Krugman’i väidetel tänaseks on selgunud GDP indikaatorid on prognostiliselt olulisuselt kolmandajärgulised ning et just majanduslanguses on rahvuslikule majandusarengule eriti olulisohtlik liialt madal inflatsioon*.
*) vt Krugman’i rahvusvaheliselt hiiglasliku jälgimisega Blogi – nt sealt üht viimatist – https://webspace.princeton.edu/users/pkrugman/pksintra.pdf

ja

About that European recovery.
KRUGMAN.BLOGS.NYTIMES.COM
  •  Tõepoolest – nt Poolas kus üldse GDP kriisi ei olnud oli 2014 Q1 korralik juurdekasvutempo – samas Eestis oli kriisis eriti suhtsügav GDP langus ja nüüd jälle Q1-s suhtsügav langus! Kas Poolas siis sooja talve polnudki :=)? Krugman’i järgi on Eesti kahetsusväärne seis parajasti täiesti mõistetav: populistlike valitsejate mammonavalitsejate all kes anomaalsete disfunktsionaalsete mehhanismide (eeskätt regressiivsed maksumehhanismid jne) ja äpardlike fiskaalkärbetega ning finantside kõlvatu piiritaha slikerdamisega laastavad kodumaiseid investeeringuid ning suurendavad majanduslikku ebavõrdsust ning seega suruvad ka tööjõudu piiritaha ning vähendavad hõivet – ei saagi midagi muud ees oodata ei sooja ega külma talve korral. Teatavasti Krugman’i järgi nt: rahvuslik majanduspotentsiaali Gradient=F(sotsiaalmehhanismide küberneetiline kvaliteet, hõive muut, põhifondide muut, rahvusliku teadmusstruktuuri mittepopulistlikkus (nt teadusministri kvalifikatsioon jne :==).

**) nt ES pressiteatest 12.V 14: „kahanemisel on oluline roll soojal talvel ning elektrienergia omatoodangu osalisel asendamisel imporditud elektrienergiaga.
***) https://uloennuste.wordpress.com/2014/05/11/huvitav-ep-ulevaade/
****) Flash Estimate EU and euro area GDP Q1/2014 Avaldamine 15.V 14 Confirmed Yes Eurostat

P.S.: parajasti kui Eurostati tabel GDP 2014 Q1 juurdekasvu tempode kohta –
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-15052014-AP/EN/2-15052014-AP-EN.PDF
on Võrgus saadaval (Lisa) – saaksime lisada järgmist arvestades selle tabeli hinnangute ligikaudsust +/-2,5 pp piires:
a) Eesti kuulub suure tempode poolest tõenäosusega langejate hulka – samas Soome ilmselt väiksema tõenäosusega; kuid absoluutmahtude poolest pc arvestuse ilmselt Soome langus oli mahukam (sest Soome GDP pc maht ligemale kolmekordselt ületab vastavat Eesti näitu)
b) Leedu ja Läti tempode poolest peaaegu kindlasti kuuluvad tõusjate hulka
c) EA18/EU28 tempode poolest tõenäoselt kuuluvad tõusjate hulka kusjuures viimane edestab – kuid mahtude poolest pc ilmselt EA18 on edukam.
d) Jääb märkida et parajasti GDP näite peetakse teaduspõhiselt oluisuselt kolmandajärgulisteks rahvusliku majandusarengu ning heaolu hinnangute sünteesimisel.
Lisa

Growth rates of GDP in volume
(based on seasonally adjusted* data) Percentage change compared with the previous quarter Percentage change compared with the same quarter of the previous year
2013 2014 2013 2014
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
EA18 0.3 0.1 0.2 0.2 -0.6 -0.3 0.5 0.9
EU28 0.4 0.3 0.4 0.3 -0.1 0.2 1.0 1.4
Member States
Belgium 0.2 0.3 0.3 0.4 0.1 0.4 0.8 1.2
Bulgaria 0.1 0.4 0.3 0.2 0.4 0.9 1.2 1.1
Czech Republic 0.3 0.3 1.8 0.0 -1.6 -1.0 1.2 2.0
Denmark 1.0 0.3 -0.6 : 0.9 0.9 0.5 :
Germany 0.7 0.3 0.4 0.8 0.5 0.6 1.4 2.3
Estonia -0.3 0.5 0.2 -1.2 1.2 0.6 0.1 -1.5
Ireland 1.1 2.1 -2.3 : -1.4 2.5 -0.6 :
Greece** : : : : -4.0 -3.2 -2.3 -1.1
Spain -0.1 0.1 0.2 0.4 -1.6 -1.1 -0.2 0.6
France 0.6 -0.1 0.2 0.0 0.7 0.3 0.8 0.8
Croatia** -0.3 -0.2 -0.4 : -0.7 -0.6 -1.2 :
Italy -0.3 -0.1 0.1 -0.1 -2.1 -1.9 -0.9 -0.5
Cyprus -1.8 -0.9 -0.8 -0.7 -6.0 -5.7 -5.0 -4.1
Latvia -0.1 1.1 0.7 0.7 4.5 4.1 3.7 2.4
Lithuania 0.8 0.4 1.2 0.6 4.1 2.4 3.4 2.9
Luxembourg 1.9 0.6 0.7 : 2.4 3.0 2.4 :
Hungary 0.2 1.1 0.7 1.1 0.5 1.8 2.9 3.2
Malta 1.9 -0.2 0.4 : 3.0 2.4 2.2 :
Netherlands*** 0.0 0.1 1.0 -1.4 -1.7 -0.8 0.8 -0.5
Austria**** 0.0 0.3 0.4 0.3 0.1 0.3 0.7 1.0
Poland 0.8 0.8 0.7 1.1 1.3 1.9 2.5 3.5
Portugal 1.1 0.3 0.5 -0.7 -2.1 -0.9 1.5 1.2
Romania 0.7 1.6 1.4 0.1 1.6 4.2 5.1 3.8
Slovenia 0.2 0.4 1.2 : -1.7 -0.8 1.9 :
Slovakia 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 1.0 1.6 2.0
Finland 0.0 0.0 -0.4 -0.4 -1.3 -1.0 -0.6 -0.8
Sweden 0.0 0.5 1.7 : 0.7 0.7 3.1 :
United Kingdom 0.8 0.8 0.7 0.8 1.7 1.8 2.7 3.1
Other countries
Iceland -6.7 5.8 0.3 : 2.1 3.9 4.0 :
Norway 1.1 0.8 -0.2 : 0.1 2.0 1.3 :
Switzerland 0.6 0.5 0.2 : 2.3 2.1 1.9 :
United States 0.6 1.0 0.7 0.0 1.6 2.0 2.6 2.3
Japan 1.0 0.2 0.2 : 1.3 2.4 2.5 :

Advertisements

May 15, 2014 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: