Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Märgukiri 14.VII 14

Märgukiri: Paari suletõmbega rahvuslikku teaduslõhet leevendamas

Rahvusvahelises erialases makromeedias on puhumas tuuled* et nt USAs juba mullu ja UKs tänavu GDP juurdekasv on suurem kui majandustõus.

Asi on väga lihtne: kasutatavas GDP teoreetilises mudelis täiesti teaduspõhiselt määratletakse/klassifitseeritakse teadustegevuse toodang senisest nn komplementaarsest null-väärtusega vahetoodangust (vt nt Mereste 2003) ümber lõpptoodanguks ehk täpsemini öeldes kapitali mahutusteks/investeeringuteks rahvuslikku teaduspõhivarasse: mille mahu suurendamine võimaldab ratsionaalsel rakendamisel edaspidi nii rahvusliku kui ka rahvusvahelise progressi jätkusuutlikkuse tõenäosust edendada.

FT analüütik* nimetab seda pilklikult „ENRON“ skeemiks rahvuslikul tasemel – sest tegelikkuses reaalselt midagi ei muutu – kuid imaginaarselt/paberil ja subjektiivselt küll ja küll:

a)      GDP maht statistiliselt suureneb kuni mõne protsendi võrra ja seega justkui kodumaine majandusaktiivsus tõuseb*

b)      Mis veelgi olulisem – kulutused teadustegevusele suures osas muutuvad GDP mahtu kärpivast koormast hoopiski sootsiumi poolt respekteeritavaks rahvuslike põhivarade/teadusvarade mahtu suurendavaks – seega muudab ka valitsusele teaduskulutuste kärpimise (mis parajasti meil vagusi soodsalt käimas sest nt teadusminister on null**) ebapopulistlikuks ning kah massimeediale võib-olla hakkab koitma et on mingi kvaliteedi vahe rahvuslikult olulisel sõltumatul objektiivsel teaduspõhisel otsustamisel – ning – sageli üdini erakondlikul/grupihuvilisel moraaliriskilisel/lurjuslikul subjektiivsel hägusloogilisel mistahes võimkondlikul (seadusandlikul-täidesaatval-finantsilisel/keskpangalisel-massimeedialisel (ehk üldiselt teaduslikust rakursist ebakompetentsel rahvuslike huvide kontekstis) v. Teadusloogilisel). Seega kõige laiemas mõttes rahvuslikku teaduslõhet (nt lõhet ka selles mõttes et rahvuslikult olulisi otsustusi ei algatata vastavatest teadusuuringutest ning teadusloogiliselt kvaliteetse rahvusliku teadmusstruktuuri aluselt*** vaid võimurite suvast jne) kärpivalt/leevendavalt ning rahvusliku jätkusuutlikkuse tõenäosust (meil parajasti ilmselt languses eeskätt tööjõu anomaalse väljarännu ning maksustamata kasumite massilise väljamaadesse  kõlvatu slikerdamise tõttu – mõlemad vaegused tingitud eeskätt teadustühistest maksumehhanismides ja sotsiaalpoliitikatest) edendavalt.

 

*) http://blogs.ft.com/andrew-smithers/2014/07/with-gdp-facts-depend-on-how-you-measure-them/

**) http://yloennuste.wordpress.com/2014/07/12/null-nulli-otsa/

***) Ennuste, Ü. 2008. Synthetic Conceptions of Implementing Mechanisms Design for Public Socio-Economic Information Structure: Illustrative Estonian Examples. – Socio-economic and institutional environment: harmonisation in the EU countries of Baltic Sea Rim. Tallinn: Tallinn University of Technology, pp 9 – 39: http://www.ies.ee/iesp/No4/Ennuste.pdf

 

 

 

 

Advertisements

July 13, 2014 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: