Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Statistikast

PM 22.VII 14 lk7 ühes tekstis üks mõttekas lause:

„Samas on maailmas hakanud kulutused teadus- ja arendustegevusele vähenema – nii oli see mullu ja suund jätkub ilmselt tänavugi.“

Muide – siia jääb juurde lisada et sama toimus mullu ka Eestis*.

Mis aga ülejäänud teksti siis teadusloogiliselt see on kahekordselt mõttetu sest tegeleb:

a)      Riikide võrdlemisel teaduskulutuste kasvuprotsentide alusel – aga – teatavasti need protsendid sõltuvad riigiti lähteaasta teaduskulutuste tasemest: seega mida madalam oli riigis tase nt 2008 – seda suurema kasvuprotsendi andis iga euro lisamine järgnevatel aastatel ja seega taoline riikidevaheline võrdlus on mõttetu

b)      Teatavasti ka teaduskulutuste mõõtmine on metoodiliselt riigiti ligikaudne** ning ei ole riigiti otseselt võrreldav ka seetõttu et lisaks toimuvad ka asünkroonselt nn metoodika muutmised. Nt Eestis 2011 olla oluliselt meie tulemusi parandanud järsult õlitööstuses tehtud mõningate investeeringute (sic!) kandmine teaduskulutusteks. Järelikult riikide järjestamine taoliste näitude alusel võib olla äärmiselt eksitav ning kui midagi taolist tahetakse poliitpropaganda huvides teha siis oleks arukas piirduda riikide rühmitamisega.

 

*) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/science_technology_innovation/data/main_tables

**) http://www.stat.ee/49383 – Nt selles teavikus prof E.-M. Tiit näib väitvat et meie viimatist rahvaloendust suudeti teha vast ainult paari-protsendilise täpsusega. Ning samas väga õigesti vihjab et nt kui toimub mingi metoodikaline või mõõtmistehniline muudatus (näiteks mingist aastast õlitööstuse mõningaid investeeringuid hakatakse teaduskulutustena määratlema) – siis tuleb ka vastav parandus eelnevate aastate statistikasse sisse viia nii et mingit järsku jõnksu statistika ei näitaks: sest tegelikkuses ju reaalselt midagi järsku ei muutunud. Muidugi poliitpropaganda seisukohalt see võib ebameeldiv olla ja statistikud vahel sellised asjad jätavad kahesilma vahele.

Advertisements

July 22, 2014 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: