Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Õpetlikud metoodika dünaamikad

 Muudetud metoodikaga GDP* ja uute +/- reeglitega maksebilansid** on mitmeti õpetlikud kuid sellest hoolimata meie majandusolukorda ei parandavat

Tõepoolest:

  1. Makro-indikaatorite metoodikate muutmine kõigepealt veelkord kinnitab et need indikaatorid ei ole mingid Pühad Lehmad – mitte ükski nendest sest neid saab ikka poliitika huvides moonutada mistahes hübriidiks (nt GDPd eriti pseudovaluuta PPS abil jne). Seepärast teaduspõhiselt ei saa valikuliselt ainult mõnest üksikust poliitmugavusest nagu õlekõrrest kinni haarata nagu meil nt nn SKPga tehakse (SKP on tegelikult värdtermini akronüüm sest selle komponendi „S“ „sisemaine“ kasutuselevõtt tulenes 1990-nendate algul sellest et ikka veel varjatult võimutseva venekommunistliku ideoloogia järgi rahvusvaheliselt standardne ning sisuliselt täpne termin „kodumaine“ loeti kodanliku natsionalismi ees jälgiks lömitamiseks ning majandusteadlastel tuli ellujäämiseks kasutada absurdset New-Speech’i).
  2. Teiseks oluliseks õpetlikuks seigaks makro-statistikate metoodikate muutmisel on sellega kaasnevad tohutud segadused nt: a) Eurostat äsja avaldas uue korrigeeritud versiooni pressiteatest EL28 Q2 2014 GDP indeksite kohta sest ilmselt vähemalt Sloveenia oli muudatuste käigus midagi kapitaalselt segamini ajanud –

„133/2014 – 5 September 2014

This News Release has been revised following an error in the data for Slovenia (sic! üe). We apologise for any inconvenience this error may have caused.

Second estimate for the second quarter of 2014

GDP stable in the euro area and up by 0.2% in the EU28

+0.7% and +1.2% respectively compared with the second quarter of 2013 … “

Muideks: Sloveenia andmed on nüüd selles parandatud tabelis uue metoodika järgi aga Eesti on ikkagi vana järgi – seega teaduslikust rakursist täiesti mittevõrreldavalt – aga võibolla poliitiliselt korrektselt. Vastavalt Eurostati teadeandele http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/documents/Overview%20Eurobase%20dissemination%20of%20main%20GDP%20aggregates.pdf

alles oktoobris esitatakse kõigi liikmesriikide andmed ESA 2010 formaadis + ilmselt lisatakse GDP’le veel NDP (kodumaine puhastoodang, NNI ehk rahvuslik puhastulu on Eurostatil juba olemas – kusjuures meie statistika nimetab seda kui „kogu puhastulu“ sest „rahvuslik“ ei ole proletaarne)

3. Mis veelgi õpetlikum on see et kogu protsess näitab et absoluutselt võimatu on üksikisikul (olgu ta kõrgemalt pandud mistahes kõrge administratiivse posti otsa nagu PM nõunik või isegi kvaliteetlehe analüütikuks või valitud rahvuslikuks rahvaesindajaks Brüsselisse jne) kvaliteetselt analüüsida makro-indikaatorite kobarate modifitseerimisest tulenevaid ilminguid – liiga palju on seoseid. Nt EP kustutas 8.IX kella 12.00 üksikautori pressiteate poole tunniga uute reeglite järgi koostatud Q2 maksebilansi kohta – kuigi see isegi  diskreetselt ei õhkandki poliitsensitiivsete kahetsusväärsete nähtuste kohta Eesti rahvusvahelistes finantsvoogudes ega investeerimispositsioonides (eriti sanktsioone arvestades nt on imelik et Q2 sai investeerimispositsiooni edendatud nii Venemaal kui Küprosel). Ometi EP saatis välja ka teateid et uut moodi maksebilanss võimaldab senisest täpsemini jälgida Eesti rahvusvahelisi finantsvoogusid ning rahvusvahelisi investeerimispositsioone – kuid mis mõte sellel on kui ilmselt selline jälgimine on riiklikult tabuteemaks kuulutatud – nagu ka majandusliku ebavõrdsuse süvenemine nii elanike rühmiti kui ka piirkonniti – ning EP poolt kuulukse et palgatõusu surve tulenevat parajasti majanduse ülekuumenemisest (tähendagu see mida tahes) aga mitte eeskätt tööjõu väljarännust – kapitalivoogudele järgi (õnneks tegelikult uus metoodika praktiliselt ei näi võimaldavat avalikkusel midagi täpsemalt järgida sest ikkagi puudub nt muude investeeringute rahvusvaheliste voogude statistika)

4. Muidugi tuleb metoodikate muutmisega välja palju statistilisi küsitavusi nt meil: a) kui mälu ei peta siis teaduskulutuste osakaal oli endise PMi sik-sakitamise poliitika tulemusel meil juba Saksamaa tasemel ehk üle 2% – aga ets kae – kui teaduskulutused defineeriti ümber investeeringuteks siis näis et meie kodumaine kogutoodang tõusis selle tõttu alla protsendi (sik-sak seisnes eeskätt selles et PM prohvetlikult kuulutas et „eesti teadlastele Mina raha juurde ei anna – nemad on liiga vanad – Mina toon välismaalt noored doktorid ja neile annan Mina raha“. Mõned aastad hiljem Mina teatas et Eesti teadusrahastamise tempo on Euroopas esirinnas (kuuldavasi teadusrahastamise hulka olla vist pressitud ka õlitehase seadmete soetamine ja Tallinki mingid aluste ostud jne).

*) EP Pressiteated 09.09.2014

„Muudetud SKP on paremas kooskõlas teiste majandusnäitajatega“

Värskelt avaldatud statistika kohaselt suurenes Eesti SKP 2014. aasta teises kvartalis aasta varasemaga võrreldes 2,4% ja eelmisega kvartali suhtes 1,1%. Nii esimese kvartali kui ka möödunud aasta SKP kasvu korrigeeriti samuti kiiremaks. Tegevusalade võrdluses mõjutas 2013. aasta SKP ülespoole korrigeerimist kõige enam veonduse ja laonduse tegevusala negatiivse panuse vähenemine. Lisaks sellele paranes ka neto-tootemaksude panus. Need on kaks valdkonda, mille kesine areng on viimaste aastate jooksul analüütikutes kõige enam küsimusi tekitanud.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

On üsna tõenäoline, et paljud institutsioonid muudavad oma suve lõpus avaldatud Eesti majanduskasvu prognoosi uue SKP statistika valguses optimistlikumaks. Sellest hoolimata (sic! taevane arm – statistilised ümbertõstmised ei parandagi tegelikkust, üe) pole majandusolukord võrreldes poole aasta taguse ajaga paranenud. Venemaa ja Ukraina vahelise kestva konflikti tõttu on väliskeskkonna kasvu ootused pigem vähenenud. Euroopa Liit on juba lisasanktsioonides kokku leppinud ning sellele järgneda võivad Venemaa vastusammud mõjutaks kahtlemata ka Eesti majandust.

**)  EP pressiteade ” Eesti Pank hakkab avaldama detailsemat välissektori statistikat”

08.09.2014

Eesti Pank avaldab täna, 8. septembril kell 12 selle aasta teise kvartali välissektori statistika uue metoodika järgi ning seetõttu muutuvad maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja välisvõla statistikatabelid.

Eesti Pank avaldab esimest korda palju täiendavaid ja uut infot sisaldavaid tabeleid, näiteks finantskonto kirjed seisude, voogude ja mittetehinguliste muutuste kaupa; finantskonto otse-, portfelli- ja muude investeeringute kaupa, mis annab võimaluse saada ülevaatlikku infot mingi perioodi jooksul toimunud tehingute ja nendega seotud tulude, aga ka positsioonide kohta.

Maksebilansi uus metoodika võtab paremini arvesse tootmisprotsesside ja tööjõu liikumist riikide vahel, rahvusvaheliste ettevõtete struktuure ning uusi ja keerukamaid finantsinstrumente. Muudatused on kooskõlas teise olulise rahvusvahelise statistikastandardi – rahvamajanduse arvepidamise kontode uuendamisega. Uued standardid muudavad seetõttu maksebilansi statistika paremini võrreldavaks rahvamajanduse arvepidamise kontodega.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

September 10, 2014 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: