Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Toetuskiri

Soome Rahandusministri Jutta Urpilainen toetuseks võitluses maksuparadiiside likvideerimisel* – nii Eesti näidete abil kui ka moodsa poliit-ökonoomika toel

  • Eesti Statistika Tabeli EM060** järgi nt viimatiste andmete alusel on siin üle 19 töötajaga Soome kontrolli (Controlling Country) all olevad ettevõtted kasumimaksu maksnud efektiivselt ainult paari-kolme protsendi määral aastas (siiski suuremal määral kui Venemaa kontrolli all olevad ettevõtted :==): seega – kui need firmad oleks Soome residendid olnud – siis Soome Riigi üldeelarvesse oleks aastati laekunud lisaks ainuüksi kasumimaksudena ligikaudu poolsada miljonit eurot: ehk teiste sõnadega öeldes jäi/jääb Soome iga aasta ilma ligi poolesajast miljonist kasumimaksudest – Eesti kasumimaksu-paradiisis  (efektiivne seaduslik kapitalitulude maksumäär alla kümne protsendi nt) asuvate Soome kontrolli all olevatest ainult üle 19 töötajaga ettevõtete näitel (** andmed ei pruugi olla usaldusväärsed eriti nt Venemaa kontrolli all olevate ettevõtete osas)
  • Eesti Panga Statistika Tabeli*** andmetel (mis ei pruugi olla eriti usaldusväärsed vähemalt Venemaa osas) oli seisuga 30.VI 14 Eesti otseinvesteeringuid Soomes üle 200 miljoni euro mahus (ligikaudu samas mahus mis Venemaalgi): arvestades Eestit kui kasumaksuparadiisi siis sellest paarisajast miljonist on ligi poolsada miljonit Eesti maksumaksjate poolt kingitud finantsidest Soomes NId ehk rahvuslikku tulu ja sotsiaalset heaolu tõstmas ning ebavõrdsust vähendamas (nt Eurostati andmetel 2013 soomlaste majanduslikku ebavõrdsust vähendati vaatamata selle et see oli suht-tsiviliseeritud ning GDP kergelt langes – aga eestlaste niigi barbaarset ebavõrdsust suurendati veelgi – vaatamata et GDP kergelt tõusis (mitte NNI)
  • Rahvusvaheliselt tunnustatud tipp poliit-ökonomistid eesotsas nt Fukuyama’ga (vt nt**** lk 455-549) rõhutavad maksumehhanismide reformimisel rahvusvahelise dimensiooni –  nt maksuparadiiside olemasolu (kahjuks meie riigis seda pole lubatud teha sest mitmeidki siinseid okupantide järeltulijaid võib see solvata kui parajasti nt Venemaa teadustühise maksusüsteemi ning isegi Kremliga seotud korporatsioonide kahjulikku mõju meile siin kriitiliselt arvesse võtta (nt just kõrvaldati rahandusminister kes selles suunas püüdis liikuda – kuigi oli Brüsselis üksaasta tunnistet Parimaks RahandusMinistriks :==))
  • Muideks ka rahvusvaheliselt tunnustatud tippteadlased küberneetiliselt optimaalsete majandusmehhanismide disainimise alal nt tänavune Majandusteooria Nobelist Tirole (vt eriti***** lk 361 ja edasi) on valitsustele kasutamiseks välja töötanud efektiivseid formaliseeritud reguleerimise reegleid/algoritme kiskjalike hargmaiste korporatsioonide/pankade taltsutamiseks (nt ka nende omakasulikus maksuparadiiside nt 0-kasuminaksu seaduste likvideerimise vastase võitluse vääramises – kahjuks meiemaal vist ei leidu protsessoreid kes suudaks Tirole mittenarratiivseid töid lugeda – siiski nüüdseks Siim Kallas olla Brüsselist tõmmatud Tartu Ülikooli Professoriks :==): tõsiselt – meil ei ole mitte ELi arenenud liikmesriikidele üldiselt omaselt Sotsiaalne Turumajandus – vaid eripäraselt IdiosünkraatnePartokraatDemokraatlikKapitalism (IPDK).

P.S.: Parajasti meie majanduspoliitika üheks suuremaks eripäraks võiks nimetada kolkalikku obskurantismi:  a) nt TTÜ prof Kattel’i avalduste järgi nt neil kasumimaksu seaduste teaduspõhine arutamine on keelatud – tõsi et siiski aastaid tagasi Rahandusministeerium tellis TÜ’lt analüüsi 0-kasumimaksu efektiivsuse kohta kusjuures tingimuseks oli et see tugineks ettevõtete juhtkondade küsitlustele – seega vaataks müoopiliselt mööda nii rahvusliku majanduse jätkusuutlikkuse prospektliiv- probleemidest, konvergentsi projitseeringutest, barbaarse majandusliku ebavõrdsuse edasistest sihistustest jne b) vajab märkimist et ei Valitsus ega Akadeemia ega Ülikoolid ning ka Vabakonnad ei oma tunnustatud Makroökonoomika Teaduskeskuseid: vastavad küsimused lahendatakse amatöörelt kas parteide tagatubades, säutsudes sotsiaal-meedias ning muidugi asjatundmatute ajakirjanike kolumnistes ning ministeeriumite parteistatud ametnike poolt kes muidugi nõustuvad valvekorras  Nobeliste asjatundmatuteks tituleerima (nt just üks eks-pangaanalüütik kes viimatistel aegadel on silma paistnud teooriaga nagu oleks meie kodumaisel majandusel peal“ klaaslagi“ ja seega valitsus/keskpank  ei saa mitte midagi teha – tõmmati koalitsiooni juhtivparteisse ning määrati Rahandus Ministriks) c) lõhe Soomega on selles kaasuses väga suur nt vt Soome Rahandusministeeriumi avaldust:

Minister of Finance Jutta Urpilainen gains approval for proposal to set up Economic Policy Council

Press release 14/2014

An independent council formed on the basis of scientific expertise will be created in Finland to review and assess economic policy and how the policy objectives are being met.

– Several countries including Sweden, Denmark, Germany and the Netherlands have reported positive experiences of independent expert bodies and their role in economic policy assessment. It’s important that we too make better use of independent research for purposes of assessing our economic policy, says Minister of Finance Jutta Urpilainen.

Among the council’s roles will be to assess the objectives of economic policy, the extent to which those objectives are being met, the effectiveness of the policy tools employed, the coordination of different policy areas and how they tie in with other areas of public policy. The council will weigh the success of fiscal policy with particular reference to economic growth and stability, employment and the long-term sustainability of public finances.

– Improving the sustainability of public finances will require first and foremost an effective employment and growth policy. Likewise the success of economic policy must increasingly be considered from the point of view of long-term sustainability, says Minister Urpilainen.

The Council can also provide its view on which areas of economic policy need more research evidence and on this basis commission economic policy studies. The council has no direct say in economic policy decisions.

The Council will work in conjunction with the Government Institute for Economic Research, but not as part of the Institute’s organisation. The Government Institute for Economic Research will provide administrative services to support the Council.

The Council will prepare and publish an annual assessment of the Government’s economic policy and its performance.

The Chair of the Council and its four members will be appointed by the Government for a five-year term. To ensure that the Council has the necessary breadth of scientific expertise, the Chair and three Council members should represent different areas of economics, while one member should represent a high level of expertise in other social sciences. At least one of the Council members should be involved in an international scientific community.

For purposes of preparation and execution of matters the Council will have a Secretary-General, who will be employed by the Government Institute for Economic Research. The Secretary-General will be appointed by the Ministry of Finance.

 

*) http://majandus24.postimees.ee/1219096/soome-rahandusminister-soovib-koik-maksuparadiisid-sulgeda

**) http://pub.stat.ee/px-web.2001/I_Databas/Economy/09Financial_statistics_of_enterprises/09Foreign_affiliates/09Foreign_affiliates.asp

***) http://statistika.eestipank.ee/?lng=et#listMenu/2015/treeMenu/MAKSEBIL_JA_INVPOS/146

****)  F. Fukuyama. 2014. “Political Order and Political Decay” NY 658 lk. (vt eriti nt lõiku lk 534—548 algusega “THE INTERNATIONAL DIMENTION” ja edasi).

*****)  J. Tirole. 1992. „The Theory of Industrial Organization“ The MIT Press. 500 lk.

Advertisements

October 30, 2014 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: