Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Makro-kiri 19.XI 14

Aktuaalseid näiteid domineerivate korporatsioonide turujõudude ja maksumehhanismide kiskjalikust kasutamisest korrumpeerunud moraali-riskiliste poliitreguleerijate poolt

Vastavaid moodsaid teoreetilisi kontseptsioone vt eeskätt Jean Tirole’ töödest kes 1970-nendatel oli vaimne isa majanduskiskjalikkuse mehhanismide range mänguteoreetilise modelleerimise arendamise alal asümmeetrilise informatsiooni tingimustes  – millest värske asjatundliku ülevaate leiab teavikust:

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2014/advanced-economicsciences2014.pdf  (vt „predatation“ ligemale tosinas formaadis samuti nagu „moral-hazard“)

Äsja Der Spiegel 10.IX 14 avaldas värske EL Komisjoni Presidendi Juncker’i kohta parajasti ühe rahvusvahelise ajakirjanike laagri mahuka  paljastuse hargmaistele suurkorporatsioonidele kasumimaksude varjendi mahitamist Luksemburgis:

http://www.spiegel.de/international/europe/editorial-on-tax-problems-of-eu-commission-president-juncker-a-1002075.html

Sellest leiame nt lõigu:

„The European Union has a problem — and a serious one at that. On the surface, the issue is about the tax avoidance schemes in Luxembourg that were engineered during former Prime Minister Jean-Claude Juncker’s tenure. And about the billions of euros in revenues lost by other EU countries as a result. But the true problem in this affair actually runs a lot deeper. At issue is just how seriously we take the new European democracy that Juncker himself often touts.“

 

  • Niisiis Juncker’i disainitud Luxembourgi kasumimaksu paradiis jättis mitmed ELi liikmesriigid ilma miljarditest laekumistuludest – muide siinjuures ka meie mitmete domineerivate võimujõukude poolt tehakse nägusid nagu taoline häbiväärne kiskjalik rahvusvaheline kõlvatu maksukonkurentsi nähtus ei midagi kiskjalikku  ega olevat ka seostatav ELi kõrgete eetiliste printsiipide riivega – ega ole veelgi vähem kuidagi seostav ka meie 0-kasumimaksu paradiisiga (sic! nt hiljuti Ku-Ku raadios Ansip-Atonen duo poolt väideti et ka teised liikmesriigid tegelevad maksukonkurentsiga – hoomamata et on olemas nii moraalsed kui ka kõlvatud mehhanismid)

Tõsi küll et Juncker’i mehhanism aitab lokaalselt rikastuda (ehk finantse voolab sisse rohkem kui välja ning seal GDP pc on oma pooltosinat korda meist kõrgemal ehk üle 60 tuhande püsihindades) ning mingi ime läbi (vähemalt statistiliselt) hoida rahva majandusliku ebavõrduse eurooplaslikult tsiviliseeritud tasemel (ütleme kvintiilselt alla viie)  – aga meil täielikult vastupidi – nt EP „Eesti maksebilansi aastaraamat 2013“

http://www.eestipank.ee/publikatsioon/maksebilansi-aastaraamat/2013/eesti-maksebilansi-aastaraamat-2013

kirjutab lk28:

„Nagu neljal varasemal aastal, oli Eesti ka 2013. aastal välismaailma netofinantseerija – finantskonto kaudu voolas kapitali 389 mln euro eest välja rohkem kui sisse tuli. Kui neto­laenusaaja oli eelkõige valitsemissektor (344 mln eurot), siis välismaailma rahastasid krediidiasutused (504 mln eurot), ettevõtlussektor (171 mln eurot) ja keskpank (58 mln eurot). Otseinvesteeringute sissevool ületas väljavoolu, portfelli- ja muude investeeringute puhul oli olukord vastupidine – väljavool oli suurem kui sissevool. Finantskonto struktuurist liikide järgi annab ülevaate joonis 1.10.“

  • Aga raamat ei anna ülevaadet „imest“ et kuidas see ikka nii on et vaene (subregionaalselt GDP pc kolm korda madalam partnerriikidest) EL toetusalune väikeriik negatiivse jooksevkontoga on „välismaailma netofinantseerija“ – ja – kui nii siis ikka kelle arvelt ja mis mehhanismide kaudu.  Ja kui suures mahus veel siis välismaailma brutofinantseerija – ning – seda lisaks siiretele välismaailma jooksevkontost? Missuguse loogika alusel on EP see raamat taolise struktuuriga kavandatud – ilma analüüsita? Ja kas eeskätt mitte siin ei peitu IME et meie GDP pc on Põhjala kontekstis vilets ehk kolm korda madalam (sh meie GDP näib sildavat magukaid pseudo-komponente eeskätt transfeer-kasumite näol – mis veelgi olulisem on see et samas ka meie majanduslik ebavõrdsus on täiesti euroopa kontekstis ebamoraalselt kõrge (indeks üle viie)

Samas nii Riigikontroll kui ka Riigikogu Rahanduskomisjon väidavad et mullu olla Riigi rahandus täitsa korras olnud. Kuid kas tsiviliseeritud rahvusriigi rahanduse korrasolekut tõesti ei puuduta nt niigi barbaarse ebavõrdsuse pidev süvendamine 0-kasumimaksu poolt (nt viimatised 3 aastat vastupidi Põhjalale) ning kodumaiste investeeringute kängutamine seoses finantside vohava nii neto- kui ka bruto-väljavooluga justkui rahvusvaheliselt odavaks pestud kapitalina?  Kuidas ikka taoliste „korras“ väidete moraaliriskidega (lugedes nende hulka ka ebakompetentsuse ja mitte ainult strateegilise manipuleerimise) – ikka lood võiks olla?

Moraal

Missuguse eetika/loogika alusel sellist teadustühist rahvuslikku jätkuuutmatut makro-majanduspoliitikat  meil kavatsetakse teostada ja rahvuslikku teadmusruumi risustada* – ning kaua sellest veel püütakse vaikides kõlvatult mööda vaadata nt rahvuslikult õiglase maksustamise süsteemsest käsitlemisest – seda vist eeskätt mitmetele hargmaiste korporatsioonidele ning pankadele meeldimise huvides?

Just rahvuslikult õiglasest teaduspõhisest/süsteemsest** käsitlusest – sest amatöörsed/politikaansed disainid jäävad paratamatult ebakvaliteetseteks  moraaliriskiliselt/ebakompetentsuselt (nt Neivelt pakub välja kodualuse maa maksustamist mis on konfiskeeriv ja seega PS vastane; nt Ansip-Atonen ei näi üldse tajuvat moraalseid maksustamisega seotud probleeme:  see et meie kasumimaksu paradiis ei kahjusta ainult meie partnerriikide huvisid – vaid kahjustab ka meie endi rahvuslikku majandust (ilmset tohutult peale miljoniliste e-residentide masside saabumist ilmselt osalt ka moraaliriskiliste ideosünkraatiatega)  –  ei tee seda rahvusvahelisest rakursist veel eetiliseks :==).

*) NB! parajasti isegi teadusrahastamise statistikaga ei saada meil ilma rahvusliku teadmusruumi risustamata hakkama kuigi nii nutikas teadusminister (seda ilma teaduskraadita kah ehk odavalt)parajasti: nt Eurostati värskes Tabelis on Eesti jälle „tipus“ nii et teaduse rahastamine suurenes justkui „neli“ korda perioodil 2004-2013 ehk kordades rohkem teistest liikmesriikidest (EL28 keskmiselt poolteist korda: muide kaugele näha et vist eeskätt Eesti 2004 maht on Tabelis vigane – väga loodan et eksin aga näib et iga asjatundja võib aimata järjekordseid kehkenpüksitavaid manipulatsioone):

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/9-17112014-BP/EN/9-17112014-BP-EN.PDF

**) NB!NB! remark ühest teaduspõhisest maksusüsteemi käsitlusest teaduspõhistes rahvuslikes majandustes näide (esiteks ei teha mehhanismide disaine põlve otsas ühe „keenjuse“ poolt ega ka TV foorumi säutsumises või mingis jääkeldris vabakondade gurude  poolt  (kõik see oleks ka riives PS 106 paragraafiga) – vaid tipp-teadusmeeskonnaga millest reeglina ei puudu kah mõni Nobelist):

https://uloennuste.wordpress.com/2014/03/29/nbnbnb/

 

P.S.: Kuidas ikka akadeemik Varblase arutelu meie kodumaise teadusrahastamise loogikaga lood on: PM 20.XI 14 lk14: http://pluss.postimees.ee/2998407/urmas-varblane-eesti-mudaliiga-ja-korgliiga-vahelhttp://pluss.postimees.ee/2998407/urmas-varblane-eesti-mudaliiga-ja-korgliiga-vahel

Nt1. tekstilõik: „ … «Tänavu kulutab Eesti riik teadus- ja arendustegevusele 150 miljonit eurot (sic! üe) ehk pea kaks korda enam kui 2008. aastal. Samas on sealt alates teadusesse juurde antud raha Euroopa Liidu tõukefondide raha, koos sellest tulenevate kasutuspiirangutega.

Seda raha on kasutatud vägeva infrastruktuuri ehitamiseks. Näiteks Tartus on valminud uus keemiahoone ja füüsikahoone jne – kokku Eestis 25 suurt objekti. Oleme loonud ägeda taristu. Seitse-kaheksa aastat tagasi olid laborid nii haledad, et Eesti ettevõtjad ei võtnud neid üldse tõsiselt. Praeguseks on teadusasutuste varustatus nii palju parem, et ettevõtted saavad aru, et neist laboritest on võimalik midagi saada.

Teaduse rahastamine Eesti enda maksutuludest (sic! üe) on praegu aga samal tasemel kui 2008. aastal. See aga on peamine teadlaste palgaraha allikas. Kipub tekkima olukord, et meil on ülimoodsad laborid, aga teadlased lähevad parema palga otsingutele välismaa teaduskeskustesse samamoodi nagu ehitustöölised Soome.» … „

Samas päev varem ilmunud Eurostati:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/9-17112014-BP/EN/9-17112014-BP-EN.PDF

tekstis on kirjas et  2013 olid Eestis teadus- ja arendustegevuse kulutused 326 (sic!) miljonit  eurot ning sellest residentidest äriühingute poolt 48% ehk 157 miljonit ning ülejäänud ligemale 170 miljonit lõviosas kõrgkoolide ning natuke ka Valitsuse poolt: eesti maksumaksja poolt panustatava summa saaksime kui sellest 170-nest lahutaksime välismaalt saadavad summad (aga neid ei ole kummaski vaadeldavas tekstis)

Seega kõrvalseisjal paratamatult kerkib küsimus et kuidas mõista suurt vahet 326 (Eurostat 2013 kohta) – 150 (Varblane 2014 kohta) = 176 miljonit eurot? Või on kellgi loogika kuskilt subjektiivhägus või mõni eksitav näpuviga kuskile arvutustesse sisse sattunud (tõepoolest Varblase tekstist justkui võib paista et ta nt akadeemilisi arstiteaduslikke teadus- ja arendustegevusi ei näi tunnustavat :==)

NT2. Varblase tekstist justkui torkab silma paradoks et Eestis T&A on jõuliselt arenenud aga ikka „mudaliigasse“ tagasilangemise risk olevat suur – taevane  arm – kõrvalseisja pole kunagi kuulndki et meie rahvuslik T&A oleks kunagi varem mudas olnudki – et kuidas ta saaks siis „tagasi langeda“ (eriti parajasti niivõrd nutika teaduskraaditeta Teadusministri juhitavuse juures :==)?

Muide Eurostati tekstis selgub et Eesti on T&A rahastamise dünaamika osas ilmselt kogu maailmale pika puuga pandnud: nt perioodil 2004-2013 on meil rahastamine suurenenud super neljakordselt aga teistes liikmesriikides keskmiselt ainult invaliidselt pooleteise kordselt (või on Eurostatis meie kohapealt mingi aps sisse sattunud :==).

 

Advertisements

November 19, 2014 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: