Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Makro-moraali-riski kiri 24.XI 14

Eesti Euroopa tipus justkui nii teadusrahastamise tempolt kui ka pangandusefektiivsuselt – ning samas institutsionaalse teaduspõhise innovatiivsuse vaeguse tõttu vist ilmselt tipus ka rahvaslikult jätkusuutmatuselt

Tõepoolest:

  • Eurostati järgi* perioodil 2004-2013 Eestis T&A rahastamise maht olevat suurenenud praktiliselt neli korda – kogu EL28s keskmiselt aga ainult poolteist korda (tõsi et* võib sisaldada vigu sest ei osata arvestada liikmesriikide statistikates sisalduvaid metoodikariski probleeme: nt meie statistikas 2004 maht võib olla arvestatud erineva metoodika alusel võrreldes 2013-ga poliitpopulistlikult)
  • PM 24.XI 14 lk10 „Eesti pangad on Euroopa efektiivsemad“ – selles mõttes et „Iga panga käsutuses oleva euro kohta teenitakse 1,77 senti kasumit.“ – tõsi et teksti kõrval tabelis on 1,7727 senti mis näitab lg autori täielikku teadmatust määramatusesest – muide selle suurema kasumi taga võivad olla rahvusvahelised transfeerkasumite riskid (teatavasti Eesti on rahvusvaheliselt kasumimaksu moraaliriskiline oaas – sest taoline transfeerimine kahjustab nt emapanga resideerumisriiki fiskaalselt***) mida meie hea ajakirjanik oma suures asjatundelisuses ei suuda hoomata nagu sedagi et meil pankade puhaskasumid võrduvad kogukasumiga erinevalt tsiviliseeritud riikidest
  • Nt PM 24.XI 14 lk13 „Viimane aeg hädapidurit tõmmata“ – leitmotiiv näikse olevat et

„Valitsus on justkui halvatud …“

Tõepoolest  ka** väidab et Eesti on parajasti vaeginnovatsiooniline ning ka* järgi oli nt 2013 Eestis pc T&A maht poole madalam ELi keskmisest – ning mis veelgi hullem et nt**** järgi.

Samas hea ajakirjanik oma sotsiaale turumajanduse makroökonoomilises teaduslikus/eetilises asjatundmatuses ei saa siiani aru et 2010 kasumimaksu nullimine oli teadus- ning eetikatühine  teaduspõhises majandusliidus  – viis kõlvatule majanduslikule ebavõrdsuse süvendamisele kodumaises majanduses ning räigele rahvusliku majanduse laostamisele (sisuliselt võimukoalitsiooni poolt korporatsioonide kõlvatule subsideerimisele lihtmaksumaksja arvel: vt ka https://uloennuste.wordpress.com/2011/03/04/evolutsioonokonoomiliselt-huvitav-bo-rothstein%E2%80%99i-essee/) – samuti legaliseerib rahvusvaheliselt kõlvatu konkurentsieelise.

Aastaraamat kirjutab lk28:

„Nagu neljal varasemal aastal, oli Eesti ka 2013. aastal välismaailma netofinantseerija – finantskonto kaudu voolas kapitali 389 mln euro eest välja rohkem kui sisse tuli. Kui neto­laenusaaja oli eelkõige valitsemissektor (344 mln eurot), siis välismaailma rahastasid krediidiasutused (504 mln eurot), ettevõtlussektor (171 mln eurot) ja keskpank (58 mln eurot). Otseinvesteeringute sissevool ületas väljavoolu, portfelli- ja muude investeeringute puhul oli olukord vastupidine – väljavool oli suurem kui sissevool. Finantskonto struktuurist liikide järgi annab ülevaate joonis 1.10.“

Kui sellele liita veel suuresti 0-kasumimaksust tingitud majanduslikust ebavõrdsuse täiendav barbariseerimine ja sellest omakorda tööjõu väljarände intensiivistamine – siis sünergiliselt see kängutab majanduspotentsiaali mahtu ning see omakorda rahvusliku jätkusuutlikkuse tõenäosust – eriti arvestades etnilise heterogeensuse konfliktsust.

Moraal:

näib et subregionaalset divergentsi ning institutsionaalset halvatust parajasti tingib suuresti nii riigisisene moraaliriskiline  politikaanne kisklemine kui ka massimeedia liberaalne eetikavaegus: ei saada aru et rahvuslikud konkurentsieelised võivad kahjustada partneriike ja luua soodustusi hargmaisetele kiskjas-korporatsioonidele kodumaise maksumaksja ekspluateerimiseks  jne (muide võimalik ka e-residentsuse eksperimendis)

Mis veelgi olulisem on kogu rahvusliku teadmusruumi ning riigi institutsionaalse kvaliteedi teaduspõhine arendamine ja harmoniseerimine sotsiaalse rahvuslike turumajanduste liidu jätkusuutlikkuse arendamiseks (vt ka nt https://my.vanderbilt.edu/araratosipian/files/2013/05/BookRevBoRothsteinTrust2013.pdf).

P.S.:

Äsja Der Spiegel 10.IX 14 avaldas värske EL Komisjoni Presidendi Juncker’i kohta parajasti ühe rahvusvahelise ajakirjanike laagri (kuna lekkinud dokumentitede põhjal siis mitte teadlaste laagri poolt) mahuka  paljastuse hargmaistele suurkorporatsioonidele kasumimaksude varjendi mahitamist Luksemburgis:

http://www.spiegel.de/international/europe/editorial-on-tax-problems-of-eu-commission-president-juncker-a-1002075.html

Sellest leiame nt lõigu:

„The European Union has a problem — and a serious one at that. On the surface, the issue is about the tax avoidance schemes in Luxembourg that were engineered during former Prime Minister Jean-Claude Juncker’s tenure. And about the billions of euros in revenues lost by other EU countries as a result. But the true problem in this affair actually runs a lot deeper. At issue is just how seriously we take the new European democracy that Juncker himself often touts.“

 Niisiis Juncker’i disainitud Luxembourgi kasumimaksu paradiis jättis mitmed ELi liikmesriigid ilma miljarditest laekumistuludest – muide siinjuures ka meie mitmete domineerivate võimujõukude poolt tehakse nägusid nagu taoline  häbiväärne kiskjalik rahvusvaheline kõlvatu maksukonkurentsi nähtus ei midagi kiskjalikku  ega olevat ka seostatav ELi kõrgete eetiliste printsiipide riivega – ega ole veelgi vähem kuidagi seostav ka meie 0-kasumimaksu paradiisiga (sic! nt hiljuti Ku-Ku raadios Ansip-Atonen duo poolt väideti et ka teised liikmesriigid tegelevad maksukonkurentsiga – hoomamata et on olemas nii moraalsed kui ka kõlvatud mehhanismid)

Tõsi küll et Juncker’i mehhanism aitab lokaalselt rikastuda (ehk finantse voolab sisse rohkem kui välja ning seal GDP pc on oma pooltosinat korda meist kõrgemal ehk üle 60 tuhande püsihindades) ning mingi ime läbi (vähemalt statistiliselt) hoida rahva majandusliku ebavõrduse eurooplaslikult tsiviliseeritud tasemel (ütleme kvintiilselt alla viie – siin peab silmas pidama et ilmselt sellest 60-nest tuhandest on ligemale pool pseudo ehk transiit GDP mida kinnitab vastav AIC indeks: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-18062014-BP/EN/2-18062014-BP-EN.PDF)  – aga meil täielikult vastupidi – nt EP „Eesti maksebilansi aastaraamat 2013“

Osundusi

*) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/9-17112014-BP/EN/9-17112014-BP-EN.PDF

**) http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/829-undercutting-the-future-european-research-spending-in-times-of-fiscal-consolidation/

***) http://www.spiegel.de/international/europe/editorial-on-tax-problems-of-eu-commission-president-juncker-a-1002075.html

****) http://www.eestipank.ee/publikatsioon/maksebilansi-aastaraamat/2013/eesti-maksebilansi-aastaraamat-2013

Advertisements

November 24, 2014 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: