Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Ümber Moscovici’ terminoloogia

Beps&Moscovici&…&phablet

Esimene lingvistiline konstruktsioon „Beps“ (Base erosion and profit shifting) leiab parajasti laia kasutust EL Komisjoni ümber toimuvas maksude harmoniseerimise diskussioonis* ja sageli parajasti eriti seotud Volinik Moscovici’ga (maksunduse alal) ning tema kõnega Euroopa Parlamendis 14.XI 14.

Nimetet kõne (prantsuse/inglise segakeeles mis Prantsuse kodanikele omane) on Komisjoni poolt avaldatud kah mingis eesti keele taolises pidgin’i segus** (ilmselt üliviletsas automaattõlkes ilma inimkorrektuurita) mis sisaldab hulgaliselt … keelendeid mis jäävad kah asjatundjatele mõistuseks – juhul kui nad ei valda peensusteni nii prantsuse kui ka inglise keelt teksti kontrollimiseks – selles Maarjamaa arengule/jätkusuulikkusele üliolulises dispuudis.

Kõige naljakam on see et samas Euroopa Liidu Komisjoni Eesti esindus on keskendunud millegipärast Sõnavõistlusele (PM 2.XII 14 lk4) milles menukamaks olla olnud e.k vaste disainimine sõnale „phablet“ – muidugi kah populistlikult oluline – kuid rahvuslikult n-korda vähem kui rahvuslikult optimaalse ning majandusliidu kontekstis mitte-antagonistliku harmoneeritud küberneetilise maksumehhanismi teaduspõhine demokraatlik disainimine.

Muideks – nt viimatises „Vabariigi Kodanike“ saates selles küsimuses – oli kõrvaltvaatajal väga raske aru saada kas lugupeetavad ei valda teemat (nt üldse teavad makroökonoomilise maksuteooria (nr***) olemasolust üldse majandusliidu kontekstis  (mis meid suurejooneliselt toetab) – või ei valda terminoloogiat – või on lugupeetavad räigelt moraaliriskilised (maakeeli petturid nt: pokkerinägudega väideti inimesele tänavalt et „meilt ei veetavat maksustamata kasumeid välismaale“ – tõsi et ei „veeta“ vaid parajasti Komisjoni terminoloogias „nihutatakse“ ning  mitte ainult kasumeid vaid ka kaudselt subsiidiume (ilmselt korrumpeerunult****) ning üldse kapitale (k.a inimkapitali eeskätt arstide näol) ning varasid – aga EP statistikas 2013 sõnastatakse ka parajasti nii nt et – Eesti oli viiendat aastat (sic!) välismaailma netofinantseerija*****  – ja seda netos sada sadade miljonite mahus ning brutos mitmete miljardite mahus – koos sellest tekitatud rahvuslike kiratsustega**** ning ebavõrdsuste süvendamisega ja seda ilmselt eeskätt rahvusliku teadmusstruktuuri suhtmadalast (subregionaalses mõistes) kvaliteedist ning teadusvaegusest (s.h lingvistilisest nt hägusloogiliselt „Tü“).

P.S.: Kangesti kipub peale kah kahtlus et kas see Moscovici’ e.k tõlge äkki taotluslikul ei olnud naljanumbriks pööratud sest tegelt meie poliitikute (ka Brüsselis resideeruvate) põhisuund parajasti näibki olevat progressiivselt suuresti Maarjamaale hargmaiste korporatsioonide peakontorite moraaliriskiline nihutamine ja selle protsessi moosimine 0-kasumimaksudega (Komisjoni terminoloogias “korporatsioonide väärtegevuslik subsideerimine” kohaliku lihtmaksumaksja rahadega).

*) High quality global journalism requires investment. Please share this article with others using the link below, do not cut & paste the article. See our Ts&Cs and Copyright Policy for more detail. Email ftsales.support@ft.com to buy additional rights. http://www.ft.com/cms/s/0/dc40f37c-797c-11e4-9567-00144feabdc0.html#ixzz3KjAjKPa1

“The lack of tax harmonisation in the European Union is one of the main causes allowing aggressive tax planning, base erosion and profit shifting (Beps) to develop within the internal market,” say the three finance ministers – Germany’s Wolfgang Schäuble, France’s Michel Sapin, and Italy’s Pier Carlo Padoan – in a letter to Pierre Moscovici, the European economy, finance and tax commissioner.“

**) file:///C:/Users/user/14-XII%20New%20folder/Euroopa%20Komisjon%20-%20Pressiteated%20-%20Pressiteade%20-%20lahing%20maksupettuste%20ja%20maksudest%20k%C3%B5rvalehoidumise.html

***) https://uloennuste.wordpress.com/2014/03/29/nbnbnb/

****) https://uloennuste.wordpress.com/2014/11/25/nb-bo-rothsstein-2011/

*****)  http://www.eestipank.ee/publikatsioon/maksebilansi-aastaraamat/2013/eesti-maksebilansi-aastaraamat-2013

kirjutab lk28:

„Nagu neljal varasemal aastal, oli Eesti ka 2013. aastal välismaailma netofinantseerija – finantskonto kaudu voolas kapitali 389 mln euro eest välja rohkem kui sisse tuli. Kui neto­laenusaaja oli eelkõige valitsemissektor (344 mln eurot), siis välismaailma rahastasid krediidiasutused (504 mln eurot), ettevõtlussektor (171 mln eurot) ja keskpank (58 mln eurot). Otseinvesteeringute sissevool ületas väljavoolu, portfelli- ja muude investeeringute puhul oli olukord vastupidine – väljavool oli suurem kui sissevool. Finantskonto struktuurist liikide järgi annab ülevaate joonis 1.10.“

******)  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-18062014-BP/EN/2-18062014-BP-EN.PDF

Kahjuks selle teaviku häda on see et imaginaarne PPS valuuta moonutab tegelikkust vaesemate liikmesriikide kahjuks – ning majandusliku heaolu mõttes on teoreetiliselt adekvaatsete indeksite saamiseks vaja arvestada ka majanduslikku ebavõrdsust – vaja kompleksindikaatoreid – vt nt:

https://uloennuste.wordpress.com/2009/02/05/majanduspoliitika-kvaliteedi-kompleksprognoosi-analuusi-naide-visand-4-ii-09/

Advertisements

December 2, 2014 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: