Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Polökonom kiskjariskide aktuaalsest mõõtmisest

Eesti Taasiseseisvumise eelsete inter-etniliste konfliktide riskide täppisteaduslikust mõõtmisest* – ning vene okupatsiooni poolt kuritegelikult siia deporteeritute inimkapitali kvaliteedist  tagantjärgi tarkusest**

See* paarkümmend aastat kirjutet CC matemaatilis-statistilise analüüsi artikkel põhineb eeskätt Marika ja Aksel Kirch’ide ning Tarmo Tuisk (eeskätt 1993 avaldatud) suurepäraste sotsiaal-etniliste uurimuste vaatlusandmetel ning eeskätt Hal R. Varian (1974) ning R. Likert (1932) nüüdseks juba klassikalistel matemaatilistel analüüsi mudelitel ning meetoditel.

Tagantjärgi tarkuse kohta niipalju et: nt etniliste konfliktide majanduslike ilmingute/mõjurite täppisteaduslike määrangute osas sellel ajal ei olnud veel moodsalt põlistunud sellised olulised mõisted nagu etnose inimkapitali kvaliteet**  (üks moodsatest rajajatest Gary Becker Nobelist 1994) ja mis veelgi olulisem imperiaalsete etnoste majandusteoreetilisel identifitseerimisel – majanduskiskjalikkus – selle kontseptsiooni üks täppisteaduslikest rajajatest 1980-nendatel prantslane Jean Tirole** sai Nobelistiks alles tänavu.

Artikli* aktuaalsus võiks meil parajasti kuluda marjaks ära seoses tormiga veeklaasis „Ligi vs Ossinovski“ ning seoses sellega oleks sellest õpetlikud järgmised täppisteaduslikult tõendatud väited: a) transitsioonis interetnilisi konflikte intensiivistab eeskätt seoses režiimide vahetusega paratamatu ümberjaotuse vahetus eliitide vahel – mitte niivõrd rassism või rahvuslik vaenamine: nt* lk155 väidab et 1990 oli venekeelsete ehk jämedalt öeldes sisserändajate keskmine palk kõrgem kui eestlastel – selge rollide ümbervahetamine tekitas venekeelsetes täiendavat viha ja mitte rassilis-kultuurilisel vaid majanduslikul baasil b) täiendavat viha sellepärast et seoses majanduslikult kiskjaliku veneokupatsiooniga*** tekitati eesti rahvuslikule majandusele tohutuid kaotusi ja seda kas seoses siserändajata madalama inimkapitali kvaliteedi poolt – eeskätt õpitud hirmust efektiivse vaba turu ees ja seda isegi terroristliku diktatuuri kontrollivates  tingimustes c) aktuaalsuse kohta niipalju et kisjaliku putinluse imperiaalsel õitsele puhkemisel on ka arvukad kohalikud putinoidid on aktiviseerunud et venekeelsetele kindlustada ümberjaotavale võimule tagasipöördumine ja selleks kiskjalikkuseks kasutada ettekäändeks petusolvumist d) sellel taustal Ligi käitumine moraaliriskiline tagasiastumisega ilmselt endale poliitkapitali kogumiseks – oli rahvusliku majanduse seisukohalt tohutult väärtegevuslik – asendati teda ju täiesti asjatundmatu „kaaslagede“ ja „keskmiste tulude lõksu“ ulmeteoreetikuga kes ei jaga siiani et rahvusliku jätkusuutmatuse on suuresti põhjustanud kiskjalikud eeskätt hargmaised korporatsioonid mis nt hiilivad siin täielikult kasumimaksudest kõrvale ja mahitavad siit kõlvatult üüratuid finantse välismaale – eesotsas venemaa kontrolli all olevate tütarfirmadega*** – Ligi teab seda suurepäraselt nagu ta teab et e-residentsus ilmselt aitab soodustada (0-kasimaksu tingimustes ilmselt kuni 2016 aastani****) kiskjalikku tegevust rahvusliku majanduse kallal.

*) Ott, A.F. and Ennuste, U. 1996. Anxiety as a Consequence of Liberalization: an Analysis of Opinion Surveys in Estonia. – Social Science Journal, 33, 2, 149-164:

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleListID=-6768 (see artikkel on praeguseks sciencedirect.com arhiivis saadav ainult tasuliselt)

**) http://en.wikipedia.org/wiki/Human_capital ja J. Tirole „The Theory of Industrial Organization“ 1988

ja

http://www.communistcrimes.org/en/Database/Estonia/Estonia-Communist-Era

***) http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=EM060&ti=ETTEV%D5TETE+%2820+JA+ENAMA+H%D5IVATUGA%29+MAJANDUSN%C4ITAJAD+TEGEVUSALA+%28EMTAK+2008%29+JA+KONTROLLIVA++RIIGI+J%C4RGI&path=../Database/Majandus/03Ettevetete_majandusnaitajad/12Valismaised_tutarettevotted/&lang=2

****) file:///C:/Users/user/14-XII%20New%20folder/Euroopa%20Komisjon%20-%20Pressiteated%20-%20Pressiteade%20-%20lahing%20maksupettuste%20ja%20maksudest%20k%C3%B5rvalehoidumise.html

Advertisements

December 10, 2014 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: