Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Igaühele Krugman’lik valem

Igaühele – Rudimentaarne Rahvuslikust Kodumaisest Majandusest Kapitalide Lekkimise ja Väljauhtumise Subregionaalne Krugman’lik* Valem:

V(k)=∑(b(ik)P(ik)+c(ik)q(k)N(k)+ … )

kus

V(k) – kapitalide kogu väljauhtumise aastamaht kodumaisest majandusest k,

b(ik) – riigi i barbaarsuse (kiskjalikkuse**) indikaator k-lokaalselt – b(kk) on kodumaise kontrolli all olevate korporatsioonide indikaator:  siin kõik kalibreeritud kui 1- e(ik) kus e(ik) on efektiivse maksu (mitte statuudilise) ja kogukasumi suhe (nt ESA Tabel EM060 alusel (mis küll väga ligikaudne ja lünklik(  venemaa v kontrolli all olevate siinsete efektiivse maksu summa ja kogukasumite suhe statistiliselt keskmiselt alla paari protsendi ning seega ligikaudu b(vk)=0,9 – samas saksamaa s omadel ligikaudu b(sk)=0,2 jne),

P(ik) – riigi i kontrolli all olevate korporatsioonide k-lokaalne kogukasum,

c(ik)>0 – riigi i suhteline gravitatsiooniline tsiviliseerituse indeks k suhtes (nt arvestades kõrgemat palka ja madalamat ebavõrdsust jne),

q(k)  ja N(k) – vastavalt inimkapitali keskmine k-maht ja tööjõuliste arv,

+… –  loeme + … eelse “esimeses lähenduses” olevaks ja järgneva “teiseks lähenduseks” kusjuures sama loogika alusel arvutavas nt lekete mahud välismaale tehtavate mitmete investeeringute osas (vt nt nii Ja* näidet ning eriti nn muude investeeringute) osas mis võivad olla varjatud petunimetustega + kodumaiste investeeringute võimalikud disfunktsionaalsused + võimalikud muud riskid ning arvestusvead.

Moraal

ESA ja EP avalike Statistikate alusel (eriti maksebilansside ja kogu rahvusliku majanduse bilansside) on igaühele (kah igasugustel mõttekodadel ja jõukudel ning nende ninameestele) kerge ligikaudselt tarkusaldusväärselt leida nt meie V(k) viimatiste aastate ligikaudsed mahud mitmetes versioonides nagu ka q(k) ja N(k) hinnanguid – mis omakorda võimaldavad ligikaudu isegi ajaleheserval kalibreerida teisi parameetreid – hindamaks – et kuidas nt finantskapitalide väljauhtmist vähendada nii efektiivsete kasumimaksude seaduspõhiste tõstmistega – kui ka kuidas inimkapitali väljarännet vähendada nii subregionaalse suhtelise majandusliku ebavõrdsuse vähendamisega ning suhteliste palgaerinevuste leevendamisega (nt võiks väga esialgselt ja väga ligikaudselt parajasti hinnata et meil V(k) on ligikaudu 10-20% GDP mahust – vähegi täpsem hindamine oleks võimalik ainult nt tosinalise ekspertide konsiiliumi koostöös sest nt tuleb komplekselt kaaluda nii jooksvate investeeringute lekkeid kui ka majanduspotentsiaali kaotusriske rahaliselt nt ka tööjõu väljarännu tõttu jne)

Ja mis kõige olulisem – mitte tobulikult ära unustada et tegemist on makromajandusega: süsteemiga kus lekete vähendamine kodumaisest majandusest annab juurde täiendavaid võimalusi kodumaise majanduse elavdamiseks ning seega kaudselt ka nii eelarvelaekumiste suurendamiseks kui ka palgatasemete mittekosmeetiliselt ehk oluliseks tõstmiseks jne – mitte unustades et iga aastased suuresti nii rahvusvaheliselt kui rahvuslikultki igat tüüpi kiskjalikud lekked ulatuvad Maarjamaalt miljarditesse (mida nt isegi EP püüab koos Valitsuse ning parteikartelliga ning massimeediaga (eriti politikaanidest teadustühiste eks-ajakirjanike näitel) ning isegi koos akadeemiatega kõlvatult mitte märgata ning maha vaikida) – ja mis tingibki oluliselt selle IME  mis meid viimatistel aastatel omanda tegevusest subregionaalselt üha enam disvergeerinud/periferiseerinud (vt nt Eurostati AIC ning Jätkusuutlikkuse statistikaid) – et taoline meie edasitegutsemine lekkivalt enam meid kunagi rentslist välja ei too ega tagasi vii :==): välja viiks ainult kogu sotsiaal-majandusliku küberneetilise mehhanismi makro-meso-mikro tasanditel täielikum harmoniseerimine partneritega Komisjoni juhtimisel ning teaduspõhistamine eeskätt moodsa heterodokse majandusteooria alusel (suured stohhastilised mudelid mis hübriid- ja sanktsiooni-sõdade tingimustes võimaldab arvestada liikmesriikides valitsevat etnilist heterogeensust ning rahvusliku teadmusstruktuuri kvaliteeti, kiskjaslike makro-meso-mikro partneritega seotud riske arvestades lokaalset tingimisjõudu jne jne ning meie semisotsialse turumajanduse ebavõrsust ja riske leevendaks).

 

*) Paul R. Krugman. 1990. Rethinking International Trade. The MIT Press. 282p. (Keynes’likus majandusteoorias üks tsentraalsemaid monograafiaid: rahvusvaheline kaubandus tuleb viia koordineeritult kooperatiivsetele alustele mille järgi nt statuudiline 0-kasumimaks vihjab kas riigi asjatundmatusele või korrumpeeritusele)

Ja

http://www.nytimes.com/2014/12/19/opinion/paul-krugman-putins-bubble-bursts.html?smid=fb-share&_r=0

Nt siin on vihje välismaale tehtud investeeringu võimalikust lekkelisusest rahvusliku kodumaise majanduse jätkusuutlikkuse mõttes (venetaikuunide londoni-luksuskorterid on parajasti kasutud – samas kui nt soome välisinvesteeringute netotulud on positiivsed ehk GDP<GNI)

**) Korporatsioonide kiskjalikus on Keynes’likus makroökonoomikas jätkuvalt kasutuses: http://economyincrisis.org/content/corrupt-politicians-predatory-corporations-and-greedy-lobbyists-are-killing-us-with-free-trade#.VJKSpzTOtdM.facebook (samuti nagu makro-finantslekked – mis tulevad maha arvata kodumaiselt kasutavast rahvuslikukust netotulust kui ka rahvusliku makromajanduspotentsiaali prognoosimisel – eriti arvestades et avalikus statistikas lekked on sageli varjatult ning kõik suurte riskidega seotud (http://www.newsweek.com/baltic-states-are-not-serious-about-defending-themselves-293493) – siin on väga selgelt välja öeldud et hübriidsõdade tingimustes nt eesmärk 2% kaitsekulutusi efektiivselt tähendab riske arvestades et planeerida tuleb vähemalt 2,5% või nii).

 

Advertisements

December 17, 2014 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: