Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Makro- ja meso-informatsioonisüsteemide ning teadmusstruktuuride küberdisaini optimeerimise värskeid teoreeme

Aktuaalseid värskeid teoreeme igat masti ja kaliibrit strateegiliste informatsiooni-agentide sanktsioneerimiseks/koordineerimiseks tõerääkimise poole ning kommunikatsiooniliselt seostatud makro- ja meso-teadmusstruktuuride usaldusväärsuse edendamiseks

John Kerry äsja väitis seoses Putin’i sõjaga Lääne vastu Ukraina pinnal et „Moskva (putinoidid, üe putnoidi idiosünkraatiat vt nt ka Saat 2015 lk60)  valetavad meile näkku“ (Kerry 2015) – ja nad teevad seda edasi – niikaua kui Maailma Poliitkorraldus (vt Kissinger 2014) ei jõusta ameeriklastega eesotsas piisavaid rahvusvahelisi kübermehhanisme et ka infostrateegitsevaid (moraali-riskiliselt informatsiooni manipuleerivaid) paariariike  – et neid koordineerida (mittemilitaarselt sanktsioneerida nii positiivselt kui negatiivselt ja seda nii aineliselt kui moraalselt – vt nt Ennuste 2008) – nii et suunaks neid Tõerääkimist eelistama hämamisele ning informatsi0oni manipuleerimisele (eeskätt nii ÜROs, OECDs kui Euroopa Parlamendis ja Internetis jne) – mis nii  küber- ning tuumarelvade-ajastul apokalüptiliste riskide (riskide arvestamine on informatsiooni manipuleerimise tingimustes primaarne, s.h agentide moraaliriskide ning usaldusväärsuse arvestamisega – vt nt Gigerenzer 2014) olemas olul on maailmakorralduse vältimatu imperatiiv (nt Kissinger 2014).

Muide nt ka President THI oma 24.II 2015 kõnes (IlVES 2015) osundas sellele samale venepoolsele hägustamis-kaasusele selles samas Putin’i hübriidsõja kus informatsiooniline diversioon on üheks oluliseks komponendiks – sellest rakursist et putinoididest trollide kolonnide/bandede poolt „meile väidetakse et Tõde on suhteline“ isegi juhul kui on kindlad asitõendid (õigupoolest manipuleeritakse meie publikut subjektiivset hägusloogikat (ingl fuzzy logic) kasutama objektiivse informatsiooni tõlgendamisel – mis võib viia infotöötlemise vigadele ehk paradoksile et isegi rohkem informeeritud otsustajad teevad suuremaid vigasid kui väheminformeeritumad aga ratsionaalsema andmetöötlusega nagu nt suurte matemaatiliste stohhastiliste otsustusmudelite käitajad (Galanis 2015 ja Saat 2015 lk 32 viimane lõik)).

Või veelgi lokaalsemalt kuid makroökonoomiliselt: kui empiiriliselt tõendamata taolise kontseptsiooni õhku viskamine kõrge riigiametniku poolt (nt Lauri) nagu oleks meie rahvuslikul majandusel (“hoolekanderiigil”) „klaaslagi“ peal mis edasist tõusu lämmatab – kui see ei ole rahvusliku teadmusruumi poliit-strateegilne moraaliriskiline hägustamine teadusloogika veaga (Popper’i järgi mõttetusega) – kõigi rahvuslikult kahetsusväärsete tagajärgedega – siis mis see on – karjeristlik korrumpeeritud poliitiline manipulatsioon?

Jääb veel lisada et sellel alal meil on üheks makroinformatsiooniliseks moonutamise meelismeetmeks saanud paljude rahvusliku jätkusuutlikkuse vaeguste mahavaikimine ning nendelest rääkimine tabudeks kuulutamine ning taoliste teadmuslike moonutustegevuste (mis suurendavad rahvuslikku teadmatust tegelikust olukorrast nt finantside väljalekkimist kodumaisest  majandusest ja seega forsseerivad nii reaalseid kui finantsilisi makroshokke – nt inimesed ei tea et nad mõnda nähtust ei tea (nt TTÜ raamatukogus ei ole piisavalt makroökonoomikat (puudub nt Pikatty) ja selle tõttu jääb suuresti teadmatuks selle teooria olemasolu ning seda ei osata kasutada) – kõrvaldamise mehhanismide disainide uurimine likvideeritud – ja seda negatiivselt sanktsioneeritud meie kogu võimurite kartelli poolt (plutokraadid ja press k.a – vt nt ka Ennuste 2008).

Värskematest kättesaadavatest teoreetilistest publikatsioonidest tõerääkimise implementeerimise mehhanismide disainimise eeskätt makroökonoomikas tuleks märkida esmalt vähemalt kolme mis Viidetes esitatud koos selgitavate Abstraktidega autorite järgi: Bergemann et al. (2015 in Press); Galanis (2015) ja Hougaard& Tvede (2015).

Viited

Bergemann, Dirk, Tibor Heumann, Stephen Morris (2015 in Press) „Information and volatility“- Journal ofEconomicTheory ••• (••••) •••••• ; Available online at http://www.sciencedirect.com

 

Abstract

In an economy of interacting agents with both idiosyncratic and aggregate shocks, we examine how the structure of private information influences aggregate volatility. The maximal aggregate volatility is attained in a noise free information structure in which the agents confound idiosyncratic and aggregate shocks, and display excess response to the aggregate shocks, as in Lucas[14]. For any given variance of aggregate shocks, the upper bound on aggregate volatility is linearly increasing in the variance of the idiosyncratic shocks. Our results hold in a setting of symmetric agents with linear best responses and normal uncertainty. We establish our results by providing a characterization of the set of all joint distributions over actions and states that can arise in equilibrium under any information structure. This tractable characterization, extending results in Bergemann and Morris [8], can be used to address a wide variety of questions linking information with the statistical moments of the economy.

©2014 Elsevier Inc. Allrights reserved.

JELclassification:C72; C73; D43; D83

Keywords:Idiosyncratic shocks; Aggregate shocks; Volatility; Confounding information; Moment restrictions; Bayes correlated equilibrium

 

Galanis, Spyros (2015) „The value of information under unawareness“ – Journal of Economic Theory 157 (2015) 384–396;  Available online at http://www.sciencedirect.com ScienceDirect http://www.elsevier.com/locate/jet

 

Abstract

The value of information is examined in a single-agent environment with unawareness. Although the agent has a correct prior about events he is aware of and has a clear understanding of his available actions and payoffs, his unawareness may lead him to commit information processing errors and to behave subop-timally. As a result, the value of information can be negative, contrasting what is true in the standard model with partitional information and no unawareness. We show that the source of the agent’s suboptimal behav-ior is that he misunderstands the information revealed by his varying awareness, treating it asymmetrically.

©2015 Elsevier Inc. Allrightsreserved.

JELclassification:C70; D01; D80; D82

Keywords:Unawareness; Value of information; Uncertainty; Knowledge; Bounded perception; Awareness.

 Hougaard, Jens Leth, Mich Tvede (2015) „Minimum cost connection networks: Truth-telling and implementation“ –  Journal of Economic Theory 157 (2015) 76–99; Availableonlineathttp://www.sciencedirect.com ScienceDirect http://www.elsevier.com/locate/jet

 

Abstract

In the present paper we consider the allocation of costs in connection networks. Agents have connection demands in form of pairs of locations they want to have connected. Connections between locations are costly to build. The problem is to allocate costs of networks satisfying all connection demands. We use a few axioms to characterize allocation rules that truthfully implement cost minimizing networks satisfying all connection demands in a game where: (1) a central planner announces an allocation rule and a cost estimation rule; (2) every agent reports her own connection demand as well as all connection costs; (3) the central planner selects a cost minimizing network satisfying reported connection demands based on theestimated costs; and, (4) the planner allocates the true costs of the selected network. It turns out that an allocation rule satisfies the axioms if and only if relative cost shares are fixed.

©2014 Elsevier Inc. Allrightsreserved.

JELclassification:C70; C72; D71; D85

Keywords:Axiomatic characterization; Connection networks; Cost sharing; Implementation; Truth-telling.

Ennuste, Ülo (2008) http://www.ies.ee/iesp/No11/articles/08_Ulo_Ennuste.pdf
Gigerenzer, Gerd (2014) „Risk Savvy“ Allen Lane, 322p. Äärmiselt praktiliselt õpetlik riskide ja määramatuste arvestamise teavik ka makrotasemel. (Nt kui prof Sinn**** on 12 hüpoteesi püstitamisel tabanud märki nt kaheksal korral – siis kõige esmasema rusikareegli järgi  tema mingi uue väite tõesuse tõenäoseks võiks arvestada 8/12 –  edasi täpsemaid lähendusi vt sellest teavikust nt Bayes’i printsiipi lk265 jne)
Ilves, Toomas Hendrik (2015) http://www.president.ee/en/official-duties/speeches/11119-the-garden-of-forking-paths-choose-wisdom/index.html (NB! perekonnanimi on tekstis suurte tähtedega automaattõlgete huvides; kõne osundus on ingl versioonile sest ingl pealkiri vastab maailmas tuntud autori Jorge Luis Borger 1941 ühele publikatsioonile)

Kerry, John (2015) http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/amerika/kerry-greift-moskau-wegen-ukraine-konflikts-mit-scharfen-worten-an-13448399.html?fb_action_ids=870825232961154&fb_action_types=og.shares

Värskemalt vt nt ka:

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/1d3e1d64-c0d6-11e4-876d-00144feab7de.html?siteedition=intl#axzz3TJAjYd6k

Kissinger, Henry (2014) „World Order“ Allen Lane, 420 lk – ei jäta märkimata ka meie 2007 aasta venepronksmäsu aegset venevalitsuse poolest primitiivset diversioonilist küberrünnakut meie e-riigi vastu kui rahvusvaheliselt olulist õppetundi (vt: Index lk 408 – Estonia, Russian cyber attac on, 345).
Saat(Meel), Mari (2015) “Matused ja laulupeod” Petrone Print. (autor omab teaduskraadi matemaatilise prognoosimise alal).

P.S.: Nagu kolme esimese osunduse kirjeldustest kerge näha – on teoreetiliselt strateegitsevate moraaliriskiliste informatsiooniliste agentide tsentraalne küber-institutsionaalne koordineerimine tõerääkimise ning usaldusväärsuse suunas alati ja igavesti äärmiselt komplitseeritud – ja see võiks vabandada ka selle populariseeriva Visandi tehnilisust + probleemi käsitluse osalisust.

Advertisements

March 1, 2015 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: