Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Hägus-loogilised poliitmängud eksakt-loogiliste arvudega

Hägus-loogilised poliit-tantsud eksakt-loogiliste arvude ja kvootide ümber läbi aegade

  • Nt „Valge raamat …“* lk13 loeme:

„ … Eestis algasid ettevalmistused nn. sotsiaalselt ohtliku elemendi massiliseks väljasaatmiseks

  1. novembril 1940 NKVD korraldusega nr. 288.6 Hulgalise väljasaatmise määruse Eesti, Läti ja Leedu kohta kinnitasid NSV Liidu valitsus ja NLKP Keskkomitee 14. mail 1941. Plaanilise ülesande

järgi tuli Eestist küüditada 14 471 inimest (sic! – seega plaaniline kvoot ühe ööga saata hävingule ligemale 15  tuhat süütud Eesti inimest sh ligemale kolm tuhat last*, üe), 14. juuni operatsiooni ohvrite tegelikuks koguarvuks kujunes seni (aastaks 2005, üe) selgunud andmetel 9267 inimest.7  … “

 

  • siit eksakt- ehk teadus-loogiline (nt Popper&Wiener mõistes) lugeja loeb kergesti välja et kvoot „14 471 inimest“ – ühe inimese (sic!) täpsusega ja seda üle miljonilise rahva hulgast oli tuletatud Kremlis puhtpoliitiliselt ehk hägus-loogiliselt subjektiivselt: tõepoolest – mingi ratsionaalse protseduuriga taolise hulga „sotsiaalselt ohtliku elemendi“ väljasõelumine mistahes vähegi mittehägusa kriteeriumi alusel objektiivselt sellise kiirusega oli tollajal teostumatu isegi küberneetiliselt. Vähegi vähemkäpardlikult oleks Stalin (oma inimvaenulikes huvides – vt nt https://uloennuste.wordpress.com/2011/08/04/letter-to-thejce/ ) Kremlis seltsimees Karotamm’ele pidanud selle kvoodi andma hägusamalt – intervallina – nt: 9 tuhat kuni 15 tuhat inimest (ülempiiri andmine oleks olnud Stalin’i poolt täiesti asjakohane/ratsionaalne sest NL praktikas üldiselt kohalikud võimurid/stalinistid palusid pugemiseks Stalin’ilt lisakvoote mida reeglina aga ei antud).

P.S.:  Samad loogika-hädad näivat olevat kah meile äsja Brüsselist kuuldavasti soovitatud kvoodiga „326 inimest“ – süütute inimeste kannatuste vähendamiseka: ilmselt tuleks seda kvooti mõista kui ülempiiri sest vastavalt Komisjoni Raportile***** käivad elamislubade taotlejatega koos olulised Komisjoni poolsed toetused (sic!). Kuid arvestades meie demograafilisi idiosünkraatiaid (niigi liialt suhtsuur etniline heterogeensus EL28 kontekstis eeskätt Kremli okupatsioonist*) see kvoot on ilmselt meile vaegteasmuslikult (rahvusriigi jätkusuutlikkuse kestlikkuse riskide mõttes) projitseeritud. Ja selle taseme kõrge taseme otsustamise juures olid ka meie endi funktsionäärid – siis – näib et mingeid pretensioone meie poolt Komisjonile küll ei tohiks olla (nagu trollilikult tänases PMis et nagu keegi itaallanna olla selle Raporti üksi kokku käkerdanud).

2) Või nt äsja avaldatud EL Komisjoni Kevadprognoosist 2015** leiame lk115 et Eesti GDP juurdekasvutempo y-o-y 1Q 2015 on projitseeritud 2,9% tasemele (seega kasvuindeks 1,029) – samas kui veelgi äsjasemalt avaldatud Eurostati Pressiteate*** järgi esialgseks tulemuseks oli 1,8% (Economist.com 15.V 15  järgi aga: 1,2% ning sama arvu kasutab ka EP****). Seega on Komisjoni prognoosiviga ligemale -1 protsendipunkti – mis on makro-öknoomilisest rakursist täiesti anomaalne ja poliit-ökonoomiliselt lõhnab justkui valimiseelse poliitmanipulatsioon järgi.

P.S.: Muide – arvud/indeksid nagu 1,029 või 1,012 ei ole juba Gauss/Bayes aegadest teaduspõhiselt usaldusväärsed ja seda eriti sotsiaalküberneetiliselt ning Wiener’i järgi võib öelda et ilmselt üle kahe tüvenumbriga arvud võivad suure tõenäosusega  sotsiaalküberneetilistes hierarhilistes ümberjaotuse mehhanismisedes (nt maksusüsteemid) osutuda kaabaklikkudele (Wiener’i väljend – mullune Nobelist Triole eelistab kisjalikkust kasutada) politikaanidele meelisstrateegitsemise tandriks.

P.S.P.S.:  prüginumbrite ohtra kasutamise ning seega dokumendi hähustamise suhtes paistan eriti silma meie Riigieelarve pdf formaadis (http://www.fin.ee/riigieelarve-2015) milles nt isegi kümne tüvinumbriga arvud on täitsa aukohal – samas kus nende arvude taga olevad riskid ei eelda isegi kolmandale enam mingitki usaldusväärsust – ah et kuskohalt need riskid tulevad: lihtsalt sellest et prognoosimiseks kasutatavad mudelid on ropult fragmentaarsed: nt ei sisalda finantsvoogude kirjeldamist ega nt majandusliku ebavõrduse muute seoses eelarvega kirjeldada – meil on ikka idoloogilised väärtused kõige olulisemad (mis sest et hägusad).

*)  The White Book. Losses Inflicted on the Estonian Nation by Occupation Regimes 1940-1991. State Committee on the Investigation into Repression Policy of Occupation, Estonian Encyclopaedia Publishers, Tallinn 2005:

http://digar.nlib.ee/digar/show/?id=8192

ja

Peep Varju. Eesti laste küüditamine Venemaale 14. juunil 1941 kui genotsiidi- jasõjakuritegu. Sihtasutus Valge Raamat, Talinna Raamatutrükikoda, 116 lk, Tallinn 2013:

http://digar.nlib.ee/digar/show/?id=134869

**) European Commission: Economic Forecast. EUROPEAN ECONOMY 2|2015  Spring 2015.

***) http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6829212/2-13052015-BP-EN.pdf/1444bdf1-65ba-457d-829b-dee843b0c861

****) http://www.eestipank.ee/press/euroopa-majanduse-tugevnemine-tasakaalustas-rubla-kursi-languse-moju-12052015

*****) http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf

 

 

Advertisements

May 15, 2015 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: