Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Kreeka kriisi võimalikest õppetundidest Eestile

Kreeka kriisi võimalikest õppetundidest Eestile

Mõlemal majandusel näikse parajasti olevat nii mitmeidki ühiseid negatiivseid jooni:

ELi kontekstis erakordselt barbaarsed tõelised (tulud+varad ja nii elanike rühmiti+piirkonniti) majandusliku ebavõrdsuse indeksid ning suhtmadalad aktuaalse individuaalse tarbimise indeksid EL keskmistega võrreldes (kr 0,8 ja ee 06), erakordselt suhthalvad GNI ja GDP suhted (ilmselt liigselt väliskapitali), anomaalne finantside väljavool piiritaha (teoreetiliselt ilmselt suuresti pettuslikult), teoreetiliselt optimumist väljas väga kitsas tasakaaluta maksubaas eriti hargmaiste pankade kasumite osas, teoreetiliselt tasakaalust väljas maksumehhanismid, suhtvähene teadusmahutuste maht pc ning nigel doktorantuur, rahvusliku statistika suhtmadal kvaliteet ning suuresti fragmentaarne ja ebakompetentne rahvuslike makroindikaatorite nii reaal- kui ka finants-majanduse alal prognoosimine – rääkimata rahvuslike institutsio0niliste/reformide arengute puudulikust projitseerimisest (eriti korruptsiooni vääramise ning administratiivse tõerääkimise mehhanismide teaduspõhisest disainimisest (vt  http://www.ies.ee/iesp/No4/Ennuste.pdf )

Muide kõiki loetletud vaeguste osas on Kreeka staatust parajasti nii Komisjoni Euroopa Semestri mehhanismis kui ka ECB poolt juba üritatud kõvasti liistule tõmmata – ning – suuresti oleks tõenäoliselt rahvuslikult kasulik kui midagi tolist võetakse ette kah Eesti abistamiseks sest kohalikust kompetentsist ei näi piisavat (nt sisuliselt isegi teadusminister on ammu juba olematu :==).

LISA: https://yloennuste.wordpress.com/2015/07/11/grexit-on-nii-sotsiaal-kuberneetilisest-kui-ka-antiik-kreekalikust-rakursist-udini-hagus-kompleks-probleem/

P.S.: kuigi reaaldimensioonis (monetaarselt/investeeringuliselt vm) Eestil praktiliset ei ole Kreekaga oluliseselt mõõdetavaid seoseid (ka mitte kaudselt sest Kreeka osakaal erostabiilsuses on nullilähedane sest nt GDP osakaal kogu ELis on sajandiku ringis ning seega lausa väljaspool statistilist hinnangutäpsust)

Küll ei kehti see väide interaktiivsete mõjurite kohta imaginaarteljel poliitiliselt kus Kreeka osakaal piiririigina on arvestatav: eeskätt piiririigina/perifeeriana rahvuslikus teadmusruumis valitsevas ELi ja IMFi vaenulikkuses mis nõuab tuumriikide poolt tõsist arvestamist       (http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/griechenland/schaeubles-kurs-weniger-griechenland-mehr-europa-13704745.html ) ja ka ilmselt rahvuslikus teadmusruumis mitte mõistmist mis suht soodsates geo-klimaatilistes tingimustes Kreeka asub – vähemalt nt Soomega võrreldes (sh pikk piir agressiivse Venemaaga) – ning ei suudeta aru saada et finantskriisid tulenevad eeskätt õiglusriskiga kohalike võimurite ja moraaliriskiga hargmaiste korporatsioonide (sh eeskätt pangandus) sobingutest.

Muide rahvusvahelises pressis on seoses Kreeka kriisiga sageli osundusi Eestile nt http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/griechenland/griechenland-kapituliert-nicht-kommentar-13700274.html.

Enamuses positiivses mõttes et mittelaristaval ning mittemanipuleerival väikeriigil on siiski võimalik kriisist suuresti oma jõududega välja tulla (nagu viidatud Faz.Net.com tekstis) – kuid on ka vastupidiseid väiteid ja eriti Ateenast et justkui meil ei ole küllaldast solidaarsust ja justkui meie oleksime selles mängus Merkel’i sabarakud – kusjuures see Merkel-Shäuble mäng ELi konteksis on absurdse “lose-lose” tulemusega: vt nt http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b8e3228e-2984-11e5-acfb-cbd2e1c81cca.html#axzz3fwB91CkJ – ja meie seda toetavat ning seega EZi põhja püüdvat ajada (barbaar-kreekaliku laristus- ning vassimis-loogika järgi :==)

Tõsi et ka Eesti on ilmselt perifeerialikult oma rahvuslikus teadmusruumis hädas hägususega (nt rahvusvaheliselt kõlvatu 0-kasumaks on valitsuse poolt ilmselt tabuteemaks kuulutatud) ning sagedase administratiivse moondteavitusega (nt suhkrutrahvid tulenesid suuresti Brüsselile valetamisest) ning sotsiaal-küberneetiliste mehhanismide teaduslagedusest sest meie poliitikud olevat kõikides teadusaldes kõikidest teadlastest palju-palju targemad ning just ebaratsionaalsuse alal – parajasti nt sellel alal et nt EP näib teadustühiselt glorifitseerivat  isegi seda et Eesti ise on juba aastaid netolaenu andja välismaadele ning seega iseenda rahvusliku majanduse jätkusuutlikkuse kestlikkuse riskide võimendaja ning teoreetilises mõttes “sanktsioneerija”  :==)

Eriti naljakas on see et nii Eurostati järgi kui ka Komisjoni kontekstis näib et Eesti statistika funktsioneerib praegu (meie rahvusvaheliselt pärjatud e-riigi ning x-teede ajastul) aeglasemalt Kreeka omast nt: a) 2014 majandusliku ebavõrdsuse andmeid pole meie suutnud Eurostatile esitada aga Kreeka on; eriti piinlik et meie pole üsna erandlikult ELis suutnud esitada ka 2014 teadusmahutusi b) Komisjon on kuu aega tagasi saatnud Eestile noomituse koos kohtuähvardusega (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5140_et.htm) seoses 2014 esitamata jäänud seletuskirjade kohta korporatsioonide tegelikest maksustamisreeglitest Eestis (mis võimaldavad kasumimaksudest kõrvale hiilida ning niimoodi Komisjoni terminites ning majndusteoreetilises mõttes isegi subsideerida (ilmselt suurest ebakompetentsusest ning teadmusvaegusest: vt vastavaid abstraktseid uurimusviiteid nt http://www.ies.ee/iesp/No4/Ennuste.pdf ) ilmselt ka Venemaa kontrolli all olevaid siinsed tütarfirmasid) jne jne.

Advertisements

July 14, 2015 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: