Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Dr Merkel’i jälgedes GREXITist ja Trollingutest

Merkel’i jälgedes GREXITist ja Trollingutest

Nt PM 17.VII 15 lk3:

“«Ta (Dr A. Merkel – üe) on parim analüütik, keda antud olukordades võiks ette kujutada,» ütles ajakirjale The New Yorker (ei ole kolletav -üe) tema valitsuse kõrge ametnik. «Ta vaatab erinevaid vektoreid, ekstrapoleerib ja ütleb: sinna suunda me läheme.»

Harjumus näha nähtamatut maailma osakeste ja lainetena on õpetanud Merkelit lähenema probleemidele metoodiliselt, tooma võrdlusi, töötama välja stsenaariume, kaaluma riske, ennustama reaktsioone ning isegi pärast otsuse vastuvõtmist laskma enne tegutsema hakkamist veidi settima, kirjutas ajakiri.”

Juhiks eriti tählepanu metoodiliselt eriti olulistele osundustele: „näha nähtamatut“ mis on matemaatiliselt modelleeritav imaginaarse (ruutjuur miinus ühe dimensiooniga (pärineb Antiik-Kreekast) ning antud kontekstis võiks olla eeskätt EZ lagunemise poliitriskid – või “tsirkuse” telg Antiik-Rooma mõistes) koordinaadina – lisaks reaalsetele telgedele (nt monetaarsed, GDP jne – Vanas Roomas “leib”) – ja – samuti „kaaluma riske, ennustama reaktsioone“ mis omakorda on modelleeritav stohhastiliselt koos hägususega nii andmebaasides kui ka agentide loogikas. Seejuures tuleb silmas pidada et riigijuhina Merkel’i ennustused on pikema horisondiga kui nt tema rahandusministri omad

Nt GREXITi puhul kui ennustada reaktsioone EL/EZ kontekstis ja kui piirduda kahe koordinaadiga ning hinnata Merkel’i oletatavast teadmusruumist lähtuvalt siis: a) reaalteljel (objektiivselt mõõdetav rahaliselt) suuri riske ei saa olla kuna Kreeka majanduspotentsiaali osakaal piirdub 1-2% ulatusega ning võimalikke suuremaid stabiilsusrike maandavad siin eeskätt sellised moodsad teaduspõhised mehhanismid nagu ESM ja Euroopa Semester ning ka IMF ja WB jne. Liiatigi Merkel teab et Komisjon valmistab ette korporatsioonide kasumimaksuseaduste harmoniseerimist ELis mis suurendab liikmesriikide eelarvelaekumisi hinnanguliselt sadades miljardites eurodes (eeldades et vastavalt suurendatakse kõigi liikmesriikide maksuametite monitooringute baasi (nt kapitalide liikumise kontrolli) ning pädevust) mis korvab kõik Kreekaga seotud käendused ja muudki rahanduslikud riiklikest käpardlusest tingitud vaegused

b) kuid imaginaarsel (subjektiivsel) teljel nt EL/EZ poliitiline reputatsioon võib siiski sattuda suurde ohtu sest paljude agentide (nii liikmesriikide rahvuslikud teadmusruumid võivad olla teadustühised ning manipuleeritud/moonutatud nii kohalike populistpoliitikute kui ka välistrollide poolt (nt Kreekas ilmselt oluliselt putinoidide poolt nagu meilgi) ning seega taoliste agentide poliit-reaktsioonid võivad osutuda suuresti määramatuteks nagu parajasti Kreekas) – käitumised võivad Merkel’i teadmusruumi alusel osutuda suuresti riskantseteks (nt Pireuse sadama võimalik müük Putin’ile mereväebaasiks jne). Seega põhiliselt otsustavaks saab ilmselt Merkel’i metoodikas imaginaarne poliittelg – kuid võib spekuleerida ka nii et Merkel’i positsioonist Yes/No lahendused võivad osutuda vähemalt pikemas perspektiivis enam-vähem võrdselt riskantsetena ehk samaväärseteks – ja seega asjatundmatutele arusaamatuks ehk Merkel’it lõhestatuks endiseks kagebeeznikuks nimetajaks

(https://uloennuste.wordpress.com/2009/02/05/majanduspoliitika-kvaliteedi-kompleksprognoosi-analuusi-naide-visand-4-ii-09/)

Seoses eelnevaga – Maarjamaa teadmusruumi olemusega näivad parajasti hädad üsna suthsuured olema nii ELi kontekstis kui ka moodsa sotsiaalküberi kontekstis: ELis üha nigelama teadusrahastus pc poolest viimaste rühmas koos Kreekaga, sisuliselt pole tõsiteaduspõhist teadusministrit või rektorit enam ammu meil nähtudki ja et IT  ja isegi meie pärjatud e-Riigi ajastul meie statistika näib  Eurostati kontekstis üks aeglasemaid ning lünklikemaid, sama barbaarse majandusliku ebavõrdsuse alal mis siin sotsiaalkapitali kärbutamisega soosib igat sorti ja kaliibrit äärmusrühmade teadmusmanipulatsioonide ning trollimise vohamist nt selles kontekstis et: nt laialt on meil levinud arvamus et nt rahandusteaduspõhine ESM on mahavisatud raha ning makroteaduslik Euroopa Semester on suveräänsust ning eriti meie liberaal-vastutustundetud suveräänsust ahistav – et reaalselt täiesti suuresti stabiilne euro oleks pidanud kokku kukkuma juba kolm aastat tagasi (meie hargmaiste pankade tippanaüütikute trollimisel) ja praegu see kaos olevat  sõltuvuses ainult mõne liblikatiiva viipest – et meie majandust pärsib klaaslagi aga mitte teadustühisus eriti maksumehhanismide kõlvatuse  vallas mis tingib ka mahukamat finantside väljasahkerdamist (nt Jordaaniasse isegi riigifirma poolt suuresti maksumaksja kulul) kui Brüssel jõuab siia toetusi sisse suruda, jne, rääkimata siin massimeedias putinoidtrollide ELi ropult laimavast laialdasest tegevusest (mida ka Komisjoni Eesti Esindus ei näi „märkavat“ koos meie meediamagnaatidega) ning lähiajaloo moonutamisest nt nagu Päts olevat süüdi olnud stalinistlikes genotsiidiidide korraldamises ja et ka selles et salakavalt ning seadusvastaselt tõmmati Kremlit retsessiooniliselt alt. Sellises hägustatud ja teadustühises teadmusruumis muidugi Dr Merkel’it ei saa mõista – eriti kui meie eliitanalüütikud kasutavad Kreeka ja Saksamaa ning Eesti võrdlemisel täiesti ajuvabalt CIA andmebaase PPP valuutas (mis eriti absurdne EZ liikmesriikide puhul) – veelgi hullem kui nt maksumehhanismide interpreteerimiseks soovitada õrnahingelisi luuletajaid (Kallas) ja mitte nt Krugman’i.

Advertisements

July 20, 2015 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: