Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Wiener’i järgi ühiskonnaküberneetiliselt informatsiooni moonutamise probleemidest

Wiener’i järgi* ühiskonnaküberneetiliselt informatsiooni moonutamise probleemidest

Üldiselt  eristatakse kolme tasandit: mikro-  (nt indiviidid**, perekonnad, kogukonnad, vabakonnad jne); meso- (nt turud, oligopolid, parteid, ministeeriumid, tsunftid***, korporatsioonid jne) ja makro- (rahvused, sootsiumid, riigid, riikide liidud jne)

Friedman’i maksiimide järgi kõige suuremad probleemid on just makro-süsteemide agentide koordineerimisel kogu tõe-rääkimise kindlustamisega (seega varjamise ning manipuleerimise strateegiate kõrvaldamisega) ja selleks spetsiaalsete küberneetiliste mehhanismide disainimisega**** – seda eriti kiskjalike hübriidsõdade tingimustes ning küber-rünnakuid kasutades (vt nt Kissinger’i 2014 osundust Eesti kohta 2007 näitel kusjuures hübriidsõdases tuleb kasutusele võtta lisaks moraalsele hukkamõistule ning ainelistele trahvidele veel mitmet sorti sanktsioone*****)

Tõepoolest makro-tasemel tuleb kombineerida nii moraalseid kui ka ainelisi stiimuleid ning isegi riikidevaheliselt ning viimaseid nt ka rahvusvaheliste sanktsioonidena nagu viisakeelud jne ning seda nii informatsiooni moonutamise kui ka varjamise puhul (vastavat kirjandust****).

*) Winer, Norbert. Pariis 1948, e.k 1961. Küberneetika ehk juhtimine ja side loomas ning masinas. Toimetanud Helmut Riikoja, Tallinn 244lk (siinkohal masina all mõistame ka küberneetilisi sotsiaalseid mehhanisme (nt maksusüsteemid) – ja mitte ainult loomas vaid ka laiemalt nagu nt sotsiaalsetes süsteemides nagu nt rahvused/sootsiumid ning  nende liidud jne – ja – võiksime käsitleda signaale ka taimedes nt prof Niinemets’a uuringute tulemustel)

**) nt mikro-käsitluses teabemoonutamisest – http://arvamus.postimees.ee/3326573/tonu-ots-viha-pole-vihkamine-ja-ohu-tajumine-pole-hirm-vaid-kartus – mis suuresti põhineb indiviidide/mikro-agentide emotsioonidel: Wiener’i järgi sellel tasemel üldiselt kaabakad/sulid ei saa domineerima sest keskmised inimesed on küll pooleldi lollid (maailma asjades – muide Wiener kasutab taolisi väljendeid sest nt asjatundlikult klassifitseerides kedagi lolliks on publikule informeeriv ja selliselt mitte vaenav –  isegi FB on seda taibanud sest ainult takkakiitmise lubamine on informatsiooni piiramine – positiivsuse diktatuur) aga ka pooleldi targad (oma tegevusvallas) ning siinkohal saab tõerääkimise jalule tõsta moraalse stimuleerimisega (nt publiku poolt häbistades Krugman’i sõimajaid jne)

***) nt rahandus-tsunfti üheks tüüpiliseks andmemoonutuse avaldusnäiteks kõrilõikajalikus (Nobelist 2014 Tirolet’i termin vermitud kolmandik sajandit tagasi) oligopoolses konkurentsis võiks esitada:

Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundade raport

Mis suuresti näib eeskätt põhinevat meso-agentide kalkuleeritud taktikal mingite dogmade abil nt Lippmaa Rahvusvaheliselt Respekteeritud Instituudi laiali kiskumiseks ning selleks kogu meie teadlaskonna vastutusvõimetuks tembeldamiseks: nt lk7

“Kui suur on Eesti avaliku- ja ettevõtlussektori võimekus kasutada teadustulemusi ühiskonna edendamiseks? Kes peaks ütlema, millised on need tänasele Eestile vajalike teadusvaldkondade optimaalsed mahud? Kindlasti ei saa seda otsustada teadlased ise, see on pigem strateegiline ja poliitiline otsus.” – taevane arm taolise dogma vääramiseks on kindlasti vaja uurimusi ning mitte ainult moraalseid vaid ainelisi trahve nende levitajatele – sest mängus on ilmselt pangandusringkondade huvid teadust hakata rakendama rahanduse jaoks kurgituruna ja selleks tippteaduskeskusi lõhki kiskuma.

****) http://www.ies.ee/iesp/No4/Ennuste.pdf

*****) http://www.degruyter.com/view/j/bjes.2014.4.issue-2/bjes-2014-0021/bjes-2014-0021.xml?format=INT

Advertisements

September 14, 2015 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: