Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Head asjatundjad

Kiiresti kuidas saaks LISAs esitatud “Kõne 17.IX 15” koos asjatundlike sõltumatute kommentaaridega vähegi adekvaatses e.k teatavaks teha meie publikule ning eriti Riigikogulastele?

LISA: Kõne koopia Komisjoni koduleküljelt 28.IX 15 k 8:30:

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5668_en.htm (samas ka pr.k originaal)

Euroopa Komisjon – Kõned – [Ainult vastu kohaletoimetamise]

Märkused volinik Pierre Moscovici suurema eelarve läbipaistvust Euroopa Liidu ühisel koosolekul parlamendikomisjonide ja rahanduskomisjoni TAX

Brüssel, 17. september 2015

Lugupeetud president,

Suursugune asepresidendid,

Daamid ja härrad,

Ma tahan, et lisada oma õnnitlused neile president Juncker, sest oma aruande eelnõu on väga hea.

Maksustamine on üks prioriteete selle komisjonile. Meil on ambitsioon revolutsiooni läbipaistvuse, lihtsuse ja tõhususe.

Kuna Jean-Claude mainitud, paljud elemendid aruandes on teretulnud. Nad on inspiratsiooni edasiseks tööks komisjoni. Ma tahan tagasi põhjalikumalt kolm punkti: CCCTB maksude läbipaistvuse ja tõhusa maksustamise.

CCCTB

CCCTB, mul on hea meel, et erikomitee on andnud oma toetuse taaselustamist projekti.

Nagu te teate, ei ole seda ettepanekut edenenud nii kiiresti, et nõukogu, et see peaks olema. Aga ma olen veendunud, et järkjärguline stiimul põhjustab kiiremat palju kasu ettepaneku.

Näiteks esimese etapi, mille käigus arutelud keskenduvad rahvusvahelise elemente, peaks looma ühise lähenemisviisi kohaldamise tulemused “BEPS” projekti ELis. Ta reageerib teie soovitus kooskõlastatud tegevust liikmesriikide kuritarvituste vastaste meetmete kohta.

Lisaks uue ettepaneku me valmistame võtab arvesse nõukogus toimunud arutelusid ja teeb parandusi esialgse ettepaneku, parandades näiteks määratluse teadus- ja arendustegevuse, kui te küsite, ning lahendada oluline küsimus diagonaal võla.

Nagu sina, ma arvan, et see on viimane aeg võtta meetmeid, et lõpetada kuritarvitamine. Ja nagu sa ma olen veendunud, et CCCTB on parim vahend, et saavutada märkimisväärseid tulemusi – sealhulgas läbipaistvust ja tõhusust. Selleks peame valmistama kvaliteediga ettepaneku, et stiimul muudetud läbirääkimisi isu liikmesriikide – mis on üsna madal.

Maksustamise läbipaistvus ja aruandlus riikide kaupa

On läbipaistvust, mul on hea meel, et teie raporti projekt toetab direktiivi ettepaneku maksude edicts, ning kutsub nõukogu üles võtma vastu enne aasta lõppu. Läbirääkimised jätkuvad, ja teeme tihedat koostööd Luksemburgi eesistumise et nad saaksid saabub aeg kokkuleppel rahandusministrite 6. oktoobril. Ma loodan, et see leping sõlmitakse, ja ma endiselt kindel. Jääb mõningast vastumeelsust ületada. Seal on punane joon mulle: komisjon tuleb kaasata, peab ta suutma mängida reguleeriv roll.

Lisaks sellele, tead minu selge isiklik eelistus avaldamise “info riigi kohta” reaalsus.

On selge, et selles valdkonnas, tuleb hagi põhineb tugeva mõju hindamine. Majanduslik tõhusus, siseturu mõju finantsturgudele loetakse.Avalik arutelu toimub kolleegiga Jonathan Hill, et äsja lõppenud ja mõtteainet, et me järgmise aasta alguses kaaluda tagajärgi. Me peame leppima läbipaistvust ja tõhusust, mida ei ole sellele vastu. Me peame olema suutelised kodanike ootustele.

Tõhus maksustamine

Lõpuks, ma olen väga tänulik, et erikomisjoni toetuse eest jõupingutusi, et tagada tõhus maksustamine saadud kasumi ELis. See on väga oluline punkt on minu jaoks, ja keskses juuni tegevuskava.

Seda küsimust arutati mitteametliku ECOFINi eelmisel nädalavahetusel.

See on eitanud olukord, kus ettevõtted, mis toovad tulu maksta ainult väga väike maks, omamoodi maksustamata jätmise süsteemi. See ei ole vastuvõetav.

Praegu oleme kokku leppinud, et keskenduda kuritarvituste vastaste eeskirjade direktiivi intresside ja kasutustasude. Ja ilma kukkumise väärarusaamu alammäär. See ei ole nii.

Majandus- ja rahandusministrite nõukogu, olen ka rõhutanud, et käitumisjuhendi töörühma peaks muutma oma kriteeriumid esmatähtsaks tegelik maksustamine.

Maksujurisdiktsioonidesse kohta kolmandate riikidega, ma olen tänulik, et erikomisjoni toetuse eest komisjoni töö. See töö oli kasulik, ja kriitika on olnud kasulik. Me peame minema edasi. Meil jätkub pärast koondnimekiri avaldati juunis. See võiks hõlmata ühiste kriteeriumide ja sanktsioonid jurisdiktsioonides, nagu soovitas erikomisjon.

Kokkuvõte

Ma ei teeskle, et tehakse edusamme üleöö, kuid püüame liikuda nii kiiresti kui võimalik neid küsimusi jätkuvalt keeruline ja reguleerib ühehäälsuse – reegel, mis on oma piirangud.

Ma tunnen kasu täielikku toetust president Juncker ja komisjonis tervikuna, ka seoses volinik Vestager. Me oleme meeskond, mis jagab selle revolutsioonilise tahte.

Me sõltume nõukogu vastuvõtmiseks nende tegevust. Ilma poliitilise tahte, seal on vähe muutusi. See on põhjus, miks Teie toetus on väga oluline, ja ma väga rahul surve erikomisjoni ja Euroopa Parlamendile liikmesriikide.

SPEECH / 15/5668

P.S.: Tõsiselt – KIIRESTI on vaja meil täpselt rahvuslikult teada seda Komisjoni seadusdisaini – sest selle jõustamine nt tulevaasta keskelt võib meilt oluliselt nõuda  eelarve korrektsioone – kuigi see Eelarve Eelnõust “eriti hästi silma ei paista”.

Tõepoolest Eelnõus justkui ei märgata et tegemist Hübriidsõja kolmanda aasta eelarve eelnõuga – aastaga millesse on meil kumuleerunud arvukad rahvusliku jätkusuutlikuse riskid – ja seda – mitte ainult ainult reaalselt/füüsilised vaid ka küberneetiliselt/institsiooniliselt.

Nt Eelnõus ilmselt vaadatakse mööda rahvuslike majanduslike ebavõrdsuse ilmingute barbaarsetest ebavõrdsuse/ebaõigluse ilmingute süvenemistest – mis otseselt mõjutavad tööjõu edasist väljarännet ning tööjõu hõive kahanemist ja seega GDP potentsiaali kahanemise riski suurenemist. Veelgi hullem möödavaatamine on selles et “unustatakse” prognoosida finantside/investeeringute väljalekkimist kodumaisest rahvuslikust majandusest mis näis EP 2014 maksebilansi statistika järgi plahvatuslikult ohtlikult suurenenud (https://uloennuste.wordpress.com/2015/09/25/markusi-maksebilansile/)

Muide viimane asjaolu näitab otseselt meie kehtivate makro-sotsiaalsete küberneetiliste mehhanismide (eeskätt 0-kasumimaksu) teadustühist käpardlikkust ning dis-robustsust – Volinik Moscovici’ järgi vist isegi  rahvuslikult kuritegelikkust.

Karta on et edasiseks teadustühisuse libedamaks süvendamiseks Eelnõus oli disainitud nn “Okk’i Paber” õhutamaks publiku põlgust eesti teadlaskonna (ka lahkunute nagu Lippmaa ja Mereste) vastu ja seega õigustamaks Teadusministril lahedalt projitseerida HTM rahastamiskärpeid ning institutsionaalset kägistamist/destruktsiooni ning Rahandusministril täiendavalt subsideerida eeskätt hargmaiseid institutsioone (sh vist kahh Kremlilähedasi) nn efektiivsete kasuminaksude vähendamise varjus :==).

P.S.: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/307c921a-6b45-11e5-aca9-d87542bf8673.html#axzz3o39SwGCt

 

Advertisements

September 28, 2015 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: