Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Have been good sources in the 2015

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-11122015-BP

http://www.degruyter.com/view/j/bjes.2014.4.issue-2/bjes-2014-0021/bjes-2014-0021.xml?format=INT

http://www.eestipank.ee/publikatsioon/rahapoliitika-ja-majandus/2015/rahapoliitika-ja-majandus-22015

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20151120IPR03607/html/Parliament-calls-for-corporate-tax-makeover

http://arvamus.postimees.ee/3421511/birgit-paal-euroopa-liit-vajab-rahvusvaheliste-ettevotete-maksustamisel-siduvaid-mangureegleid?utm_source=arvamus.postimees.ee&utm_medium=button_article&utm_content=3421511&utm_campaign=fb_social

https://uloennuste.wordphttp://arvamus.postimees.ee/3422819/ulle-madise-teaduse-ja-seaduse-autoriteedistress.com/2014/11/25/nb-bo-rothsstein-2011/

http://ec.europa.eu/news/2015/11/20151126_en.htm

http://www.riigikontroll.ee/Riigikontrollipublikatsioonid/Riigikontrolliaastaaruanneparlamendile/tabid/110/language/et-EE/

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-05-14-073  http://www.ft.com/intl/cms/s/0/a242ace8-7da8-11e5-98fb-5a6d4728f74e.html#axzz3sCjY3NWe

http://www.nytimes.com/2015/11/08/books/review/winter-is-coming-by-garry-kasparov.html?_r=0

http://www.policyuncertainty.com/methodology.html

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-13112015-BP

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0362331996900336  http://www.geospace.co.uk/files/research.html

http://www.li.com/activities/publications/2015-legatum-prosperity-index

Valge raamat: Eesti rahva kaotustest okupatsioonide läbi 1940-1991(peatoim Vello Salo). Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon, Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn. 2005.

http://digar.nlib.ee/digar/show/?id=8196

http://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2014/11/Valge-Raamat.pdf

The White Book. Losses Inflicted on the Estonian Nation by Occupation Regimes 1940-1991. State Committee on the Investigation into Repression Policy of Occupation, Estonian Encyclopaedia Publishers, Tallinn. 2005.

http://digar.nlib.ee/digar/show/?id=8192 http://tallinn.ester.ee/search~S1*est?/twhite+book/twhite+book/1%2C3%2C4%2CB/frameset&FF=twhite+book+losses+inflicted+on+the+estonian+nation+by+occupation+regimes+1940+1991&2%2C%2C2

http://www.riigikogu.ee/public/Riigikogu/TheWhiteBook.pdf

Белая книга: о потерях, причиненных народу Эстонии оккупациями 1940-1991 / Государственная комиссия по расследованию репрессивной политики оккупационных сил; [перевод с эстонского: Андрей Бабаджан, Татьяна Верхоустинская, Эйнар Вяря ; редакторы Юло Эннусте … и др.; предисловие: Велло Сало] ORURK-24. Kirjastus Ilo. Tallinn, 2006

(http://digar.nlib.ee/digar/show/?id=1604

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20151120IPR03607/html/Parliament-calls-for-corporate-tax-makeover

The Quality of Government: Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective Hardcover – September 1, 2011 by Bo Rothstein

http://arvamus.postimees.ee/3421511/birgit-paal-euroopa-liit-vajab-rahvusvaheliste-ettevotete-maksustamisel-siduvaid-mangureegleid?utm_source=arvamus.postimees.ee&utm_medium=button_article&utm_content=3421511&utm_campaign=fb_social

Ennuste, Ü. 2012.  “Waiting for the Commission Strengthened Governance Coordination Leviathans: Discourse Memo for the Actors in the Macro-Game “European Semester”- Baltic Journal of European Studies“ Vol 2, No 1, 2012 p 139-164:http://www.ies.ee/iesp/No11/articles/08_Ulo_Ennuste

Journal of Institutional Economics

Journal of Institutional Economics / Volume 11 / Issue 03 / September 2015, pp 561-583

Garbage in, garbage out? Some micro sources of macro errors

CASS R. SUNSTEINa1 c1 and REID HASTIEa2

a1 Harvard University, Cambridge, MA, USA

a2 Graduate School of Business, University of Chicago, Chicago, IL, USA

Abstract

Many institutions, large or small, make their decisions through some process of deliberation. Nonetheless, deliberating institutions often fail, in the sense that they make judgments that are false or that fail to take advantage of the information that their members have. Micro mistakes can lead to macro blunders or even catastrophes. There are four such failures; all of them have implication for large-scale institutions as well as small ones. (1) Sometimes the predeliberation errors of an institution’s members are amplified, not merely propagated, as a result of deliberation. (2) Institutions fall victim to cascade effects, as the initial speakers or actors are followed by their successors, who do not disclose what they know. Non-disclosure, on the part of those successors, may be a product of either informational or reputational cascades. (3) As a result of group polarization, deliberating institutions sometimes end up in a more extreme position in line with their predeliberation tendencies. Sometimes group polarization leads in desirable directions, but there is no assurance to this effect. (4) In deliberating institutions, shared information often dominates or crowds out unshared information, ensuring that institutions do not learn what their members know. Informational signals and reputational pressure help to explain all four errors. The results can be harmful to numerous institutions, including large ones, and to societies as a whole. Markets are able to correct some of these problems, but cascade effects occur there as well.

 

Elsevier’s Journal „Intelligence“ Vol 53 Pages 51-58

What is stupid?: People’s conception of unintelligent behavior

Balazs Aczel, Bence Palfi, Zoltan Kekecs

Abstract

This paper argues that studying why and when people call certain actions stupid should be the interest of psychological investigations not just because it is a frequent everyday behavior, but also because it is a robust behavioral reflection of the rationalistic expectations to which people adjust their own behavior and expect others to. The relationship of intelligence and intelligent behavior has been the topic of recent debates, yet understanding why we call certain actions stupid irrespective of their cognitive abilities requires the understanding of what people mean when they call an action stupid. To study these questions empirically, we analyzed real-life examples where people called an action stupid. A collection of such stories was categorized by raters along a list of psychological concepts to explore what the causes are that people attribute to the stupid actions observed. We found that people use the label stupid for three separate types of situation: (1) violations of maintaining a balance between confidence and abilities; (2) failures of attention; and (3) lack of control. The level of observed stupidity was always amplified by higher responsibility being attributed to the actor and by the severity of the consequences of the action. These results bring us closer to understanding people’s conception of unintelligent behavior while emphasizing the broader psychological perspectives of studying the attribute of stupid in everyday life.

SUVESÕDA HARJUMAAL

Autor: HERBERT LINDMÄE

“Suvesõda Harjumaal 1941” on autorilt üheksas raamat sellel teemal ning võiks olla nagu kokkuvõte relvastatud ülestõusust, mis haaras eranditult kõiki maakondi Eestis. Pärast 14. juunil 1941 toimunud jõhkrat ja massilist küüditamist Venemaale, puhkes relvituks tehtud rahva spontaanne vastuhakk nõukogude okupatsioonivõimule. Kogu maad hõlmanud vastupanuvõitlus on parimaks tõendiks sellest, et eesti rahvas ei olnud mingil moel soovinud 1940. aastal vabatahtlikult ühineda terroristliku Nõukogude riigiga.

Rohkete faktide esitamisega ning paljude algallikate (üle700) läbitöötamisega annab autor usaldusväärse ning tõese ülevaate toimunud võitlustest Eesti iseseisvuse taastamiseks. Harjumaa ja Tallinn olid viimasteks piirkondadeks mandril, kust okupandid minema kihutati. Ja seepärast olid siinsed inimkaotused eriti suured. H. Lindmäe esitab valdade ja linnade kaupa väga täpsed andmed Eesti kodanike saatusest ja selle tulemusena võib juhtuda, et esmakordselt just sellest raamatust saadakse teada oma lähedaste täpselt fikseeritud saatus. Põhjalik ülevaade kommunistide sõjakuritegudest saab kulminatsiooni Pirita-Kose massimõrva täpse kirjeldamisega. Punalaevastiku kaotusterohke ja häbiväärne põgenemine Tallinnast 28. augustil 1941sümboliseerib nn võitmatu Punaarmee tegelikku võitlusvõimet. Sõjaraamat on ühtlasi suurepärane teatmeteos Harju maakonnast läbi sajandite muinasajast alates.

Autor on oskuslikult suutnud kirja panna tähtsamad ajaloolised sündmused nagu Jüriöö ülestõus ning andnud põhjaliku ülevaate väljapaisvatest inimestest, kes olid siit pärit või seotud Harjumaaga.

Raamatu viimases osas : “Aeg sangarid kõik unustab…” annab kriminalistika professor H. Lindmäe meie lähiajaloo kõige enam vaidlusi tekitanud eestlaste vastupanuvõitlusele 1944. aasta kaitselahingute ajal täpse ning väärika hinnangu. Teadlase ja kodanikuna toob ta esile meie rahvale olulise ajaloolise tõe, millest praegu vabas Eestis paljud ikka veel ei julge rääkida.

Soovitan (P. Varju, Toimetaja) kõigile Eesti patriootidele tutvuda H. Lindmäe järjekordse sõjaraamatuga. Faktidele toetuv tõepärane lugu võitlusest Eesti eest annab põhjust tunda uhkust meie sangarite tegudest.

Advertisements

December 24, 2015 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: