Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Täht lõi särale

Visand 14.III 16

Eesti IME Täht Põhjala Taevas jälle lõi särale

1)Nt EL Komisjoni Euroopa Semestri järgi GDP kasvutempo % ei ole enam miski oluline indikaator vaid ainult abinäitaja (http://ec.europa.eu/news/2016/02/20160226_en.htm   26.II 16 nn AMR lõplik aruanne) – niisiis seejuures vaadakem olulisi välissektori indekseid eeskätt nagu maksebilansi jooksevkontot ning neto rahvusvahelist investeerimispositsiooni ja muudki

2)Nt finantsstatistika avaldamise „kiirus“- EP statistika Kalender:

Eesti Pank avaldab I kvartali maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika koos kommentaariga – 10,III 16 (sic! I kvartal lõppeb alles märtsi lõpus, üe)

(Calendar: 10.03.2016 – Statement on balance of payments and international investment position statistics for Q1 2016 (sic! pikin siia inglk tekste sest need tunduvad olevat täpsemad: nt antud juhul on täpselt öeldud et mis aasta Q1-ga on tegemist – mida e.k tekstis ei ole jne)

See avaldamiskiirus ületaks poolaasta võrra ELi keskmist (tegelt muidugi avaldatakse suure hilinemisega hoopiski 2015 andmeid vt 3) ja nüüd on avaldatud et QI 2016 statistika avaldatakse juunis

 

 3)EP News 10.III 16

10.03.2016 In 2015 the current account ran the largest surplus since independence was regained (kasutan siin inglk mis näib selgemana)

  • The current account surplus of 394 million euros in 2015 was twice as large as in 2014
  • Imports of goods declined faster in 2015 than exports of goods did
  • Estonian assets abroad …

10.03.2016 The surplus on the current account of the Estonian balance of payments doubled in 2015

The current account of the Estonian balance of payment was in surplus in 2015 by 394 million euros, or 1.9% of GDP, making it nearly twice as large as in 2014. The growth in the surplus was driven mainly …

10.03.2016 Estonian investments abroad were larger in 2015 than the amount invested in Estonia from abroad

In 2015 Estonia was again a net lender to other countries. Net external funding was made up of the investments of pension funds in securities and the claims of the general government against the European …

 

märts
10.03.2016 2015. aastal oli jooksevkonto taasiseseisvumisaja suurimas ülejäägis
10.03.2016 Eesti investeeringud välisriikidesse ületasid 2015. aastal siia paigutatud investeeringute mahu
10.03.2016 Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk kahekordistus 2015. aastal
07.03.2016 Eesti hinnatase langeb välismaiste tegurite survel

 

4)Muide ülalolevast selgub et maksebilansi finantskonto järgi Eesti netos laenas välismaale ligemale ühe miljardi euro mahus: väikse vaese ning õhukese liikmesriigi kohta see on särav tulemus kogu ELi kontekstis aastal 2015 ja seda olles hübriidsõjas eesrinnetel: täitsa tuumikriikide tasemel – nt majanduslikult üle EL keskmise Soome olles 2015 kerges tõusus (Eurostat ja Economist) hoopiski ei avitanud välismaad netolaenuga vaid vastupidi võttis ise (muide ka Eesti hinnatase langeb kindlasti välismaiste tegurite arvel nagu EP väidab – aga vist mitte Põhjala „languse“ arvel (ettev.m. Oviir) sest seda ei Eurostati ega Economisti järgi pole olemas – rääkimata Komisjoni Talveprognoosi 2016 statistilistest lisadest).

P.S.: Jälle meil Euroopa säravaim rahandusminister

Tõepoolest – valmistab ette seadust (PM.ee 11.III 16):

„ Kasumi riigist maksuvabalt väljaviimise tõkestamine – konkreetsed ettepanekud väljatöötamisel.“  

Uskumata julgus hr Sester’il hakata Brüsseli suur-magnaatidega (vähemalt üle 0.75 miljardi eurose aastakäibega sest need on kõige kiskjalikumad) ning ka teiste hargmaiste taikuunidega (sh Venemaa kontrolli all olevatega) rinda pistma – nagu –poleks  kapitali vaba liikumine ELis puutumatu ja püha printsiip: muide oleme selle all truualamlikult (sic! suveräänsuse selles reguleerimislõigus maha müünud) kannatanud vähemalt tosin aastat ja oletuslikult (vastavad usaldusväärsed kollektiivsed analüüsid matemaatiliste mudelitega individuaalselt käivad nii keerukates küsimustes tõenduspõhiselt puuduvad sest ametlikult tabuteema – eriti särav julgus hr Sester’il arvestades et eelmine rahandusminister täielikult ebateaduskikult haudus välja nn “klaaslagede teooriat” ning üle-eelmine kiitis takka nn pangategelase Okk’i Paberit mis dikteeris nt Lippmaa Instituudi  vürtspoeks muutmist jne) on selle meetme varjus nii otseselt kui kaudselt meilt piiritaha sahkerdatud vähemasti 30 miljardit eurot (maksebiansside andmetel, sh makse 6 miljardit ehk ligemale keskmiselt terve eelarve jagu vt nt ainuüksi 2015 kohta EP koduleheküljelt:

 Estonian investments abroad were larger in 2015 than the amount invested in Estonia from abroad

In 2015 Estonia was again a net lender to other countries. Net external funding was made up of the investments of pension funds in securities and the claims of the general government against the European … “

Niisiis – et ainuüksi netos siirati 2015 välismaale vähemasti miljardi jagu „investeeringuid“ rohkem kui sealt siia – kusjuures siia suunatud ei olnud suures osas meile üldse sisuliselt investeeringud vaid mitmesuguste olemasolevate objektide välisomandisse minekud)

Muide – aastaid tagasi oli meil üle-euroopalikult sama-särav rahandusminister hr Sõerd’i isikus: tema justkui tegi ettepanekuid et ehk hargmaised korporatsioonid hakkaks meile vabatahtlikult heategevuse  korras kas otseselt või kaudselt (nt kehakultuuri toetamise varjus) kasumimakse õiglaselt (teaduspõhiselt optimaalses mahus) tasuma.

P.S.P.S.: Muide küberneetiliselt teaduspõhiselt näib et suure tõenäosusega määramatuste ja riskide tingimustes jätkusuutlikuks osutuvad rahvuslikud sotsiaal-majanduslikud süsteemid kus kasumimaksu mehhanismid töötavad tasakaalus muude maksumehhanismidega – eeskätt töötasu- jne mehhanismidega. Igatahes 0-kasumimaksuga ja teiste 0-lahendustega mehhanismid ei kuulu teaduspõhiselt mitte mingil juhul suurte määramatuste puhul optimumlahendite hulka: vt nt https://uloennuste.wordpress.com/2014/03/29/nbnbnb/

Mis veelgi huvitavam on see et Euroopa Semestri (http://ec.europa.eu/news/2016/02/20160226_en.htm   26.II 16 nn AMR lõplik aruanne) tabelitest on selgelt näha et mida väiksem on  rahvuslikus majanduses R&D/GDP indeks – seda suurem on välismajanduslik tasakaalustamatus ning seega jätkusuutmatuse õenäosus (nt Luxembourgis nähtavasti ei ole üldse vist teada R&D olemasolust midagi (indeks sisuliselt null) ja seal on nt GNI maht kolmandiku võrra väiksem kui GDP (jooksevkontos kapitalitulude netomaht on räigelt negatiivne ehk „Luxembourgi taud“ mis talutav tänu agressiivsete naabrite puudumisele) – samas kui Soomes vastav R&D/GDP indeks on suurem kui 3% (meil 1,5%) siis GNI on üldiselt suurema mahuga kui GDP (niisiis maksebilansi jooksevkontos kapitalitulude netomaht on positiivne (meil ainult poole miljardiga negatiivne))

„Eesti taud“ aga selles kontekstis näib parajasti peituvat mitte jooksevkontos – vaid hoopiski finantskontos nii et investeeringute välismaale voog ületab välismaa poolt sissevoogu – mis ilmselt suuresti tingitud liialt suurest rahvusvahelise investeerimispositsiooni neto puudujäägist ja parajasti tingitud ka rahvusvaheliselt suhtsuurest jätkusuutlikkuse riskidest (eriti arvestades hübriidsõjaga seotud ohtusid mis väikeriigil eriti suured taolise vaenuliku naaberimpeeriumi kõrval jne).

Teaduspõhine moraal – teaduspõhiselt (Fukuyama) peavad reformid jõustuma õiges järjekorras: a) seega teaduspõhiselt oleks rahvuslikult väärtegu populistlikult alustada rahvusliku majanduse käima tõmbamist enne kui kui ei ole teaduspõhiselt reformitud vastavalt kujunenud olukorrale rahvuslikku sotsiaal-majanduslikku küberneetilist mehhanismi b) praeguse teadustühise poliit-plutokraatliku mehhanismi jätkumisel kus nt eriti nahhaalsemad hargmaised korporatsioonid võivad endile kehtestada 0-kasumimaksud ning investeeringute petunimede all võivad legaalselt kantida maksustamata kasumid välismaale – majandusaktiivsuse elavdamine ainult hõlbustaks meie kodumaise rahvusliku majanduse paljaks röövimist ning rahvusliku jätkusuutlikkuse riskide süvendamist* – eriti seoses sellega tööjõu anomaalse väljarännuga – tööjõu väja-surumisega (nt majandusliku ebavõrdsuse barbaarse süvendamisega viimatistel aastatel (Eurostat) Valitsus võib veel uhkustada et meie investeerime ka inimvara lahkeste rikkamatesse riikidesse (Mereste 2003 järgi) c) muidugi tuleb arvestada et hr Sester ilmselt on suuteline kah nii plutokraatide ja hargmaiste huvides meie maksusüsteemi reformima nii et tegelt midagi ei muutuks :==).

*) Märkus:

„When countries single-mindedly pursue individual objectives, such as economic development to the neglect of social and environmental objectives, the results can be highly adverse for human well-being, even dangerous for survival. Many countries in recent years have achieved economic growth at the cost of sharply rising inequality, entrenched social exclusion, and grave damage to the natural environment. The SDGs (jätkusuutlikkuse arengu eesmärk, üe) are designed to help countries to achieve a more balanced approach, thereby leading to higher levels of well-being for the present and future generations.“ –

 

http://worldhappiness.report/ed/2016/  lk5 (muide lk21 on siin Eesti positsioon 157 riigi hulgas (statistilise musta kasti meetodi hinnangul väga lihtsustatult (viie kaudse regressoriga kus nt institutsionaalset mõjurit näib esindavat korruptsiooni indeks ning nt Eesti suure agressiivse naaberimpeeriumi hübriid-sõjalisi riske ei näi miski kajastavat jne – niisiis mitte mingi otsese tõenduspõhise teoreetilise struktuur-statistilise mudeli hinnangul) järjekorras regressandina nr 72 – seega kindlalt keskmises kolmandikus – esimeses kolmandikus on endisest NList vaid Usbekistan ning endisest Ida-Euroopa Blokist vaid Tsehhi Vabariik ning Slovakkia.

Advertisements

March 10, 2016 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: