Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

NB! 7.VIII 16

Värske Aastaraamatu* värske metoodikaga (elanike residentsuse põhiselt ja mitte enam välisrände registreerimise põhiselt) andmete alusel lk53 järgi näib et 2015 Maarjamaal venekeelsete elanike arvukus suurenes mullu ligikaudu 1-2% – ja – eestlaste arv vähenes ligikaudu 0,1-0,2% – seejuures meie elanikkonna venestamise juures näib parajasti olulist rolli mängivat just mehhaaniline iive – aga – kaugeltki mitte loomulik iive. Muide hübriidsõja tingimustes on selline trend eestlusliku rahvusliku jätkusuutlikkuse kestlikkuse tõenäosust ohtlikult erodeeriv**
Või ma eksin?
*) EESTI STATISTIKA AASTARAAMAT 2016/STATISTICAL YEARBOOK of ESTONIA 2016 (2016)http://www.stat.ee/277639
Advertisements

August 7, 2016 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: