Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Visand 11.XII 16 (ära viita)

Muide Teise Maailmasõja eest põgeneti kolmel korral ja NLi poolt korraldati “migratsiooni” poole sajandi jooksul nii genotsiidide, sõjakuritegude, inimsusvastaste kuritegude – kui ka põliselanike russifitseerimise kui ka nende varade konfiskeerimise jne viisil (PMi tekstile seoses Inimõiguste Kongressiga)

PS: Impeeriumite Laagrite Hübriidsõja kontekstis väikeriigi polaar/diametraalsete (mitte paralleelsete) etniliste sektorite segregatsiooni* mitmedimensioonilise muutude (mis võõrkeelsete sektorite osas suuresti reguleeritavad ka vastavate impeeriumide poolt – nt venekeelsed Kremli poolt jne) mõju hindamisest nt võimaliku kodusõja tõenäosuse tõenäosele muudule – on multi-metoodilise käsitluse puhul mõttekas mudelleerida ka tõenäosuslike kompleksarvudega** – kus nt reaalteljel võiks olla etniliste sektorite osakaalud polaarsel „ida-lääs“ teljel vasakult-paremale poole – ning imaginaarteljel „agressiivsus-heidutus“ võimete osakaalud alt-üles poole: vastavaid tõenäosus-muute sõltuvalt osakaalude muutudest võimaldavad tõenäosuslikult arvutada vastavate kompleksarvude jagatised (NB: tavaliste vektorite jagatised ei ole defineeritud)
*) Journal of Institutional Economics
„ Ethnic diversity and conflict“
MICHAEL BLEANEY and ARCANGELO DIMICO -) DOI:https://doi.org/10.1017/S1744137416000369 Published online: 21 November 2016
Abstract
We argue that the reason why it has proved hard to determine whether negative effects on economic performance and conflict are more strongly associated with polarized rather than fractionalized societies is because the distinction between polarization and fractionalization is only relevant for societies with ethnic diversity above a certain threshold. In addition, high levels of ethnic fractionalization at a country level are generally associated with regional concentration of minorities, and as a result, many regions may have a very different ethnic composition from the national average, and in particular, they may have much higher levels of ethnic polarization than the national level. Because of the very different ethnic composition of different regions in this situation, conflict is more likely to be confined to a limited geographical area.
Copyright
COPYRIGHT: © Millennium Economics Ltd 2016
Corresponding author
Email: michael.bleaney@nottingham.ac.uk
Ja russifitseerimise seisukohalt vt:
http://www.tandfonline.com/toc/rbal20/47/4?nav=tocList&
**) https://uloennuste.wordpress.com/…/ulo-ennustes-speech…/
Ja multi-kriteriaalsuse ning –metoodilisuse seisukohalt vt:
Ennuste, Ülo (2016) https://uloennuste.wordpress.com/…/do-not-quote-18-xi-16/

Advertisements

December 11, 2016 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: